Skip to main content
TAXEDU

Skatt

 

Definitioner och typer

Det finns olika former av skatter. Pengarna används för att finansiera specifika verksamheter eller tjänster som sjukhus, skolor, museum, bibliotek, o.s.v. De vanligaste individuella skatterna är:
 • inkomstskatt (en procentandel av de individuella inkomsterna som betalas till staten);
 • konsumtionsskatt: moms (mervärdesskatt) och punktskatt på tobak, alkohol, energiprodukter och vissa specifika varor, som kaffe i Tyskland;
 • fastighetsskatt (baserad på värdet av mark- och fastighetstillgångar);
 • tariffer/tullavgifter (skatt på importerade varor i syfte att stödja nationella företag);
 • punktskatter (indirekt skatt på försäljningen av en specifik vara);
 • miljöskatt (en extrakostnad som läggs till på priset för att köpa eller använda förorenande produkter eller aktiviteter, som ska avskräcka från att konsumera och producera dem);
 • kapitalavkastning (en sorts skatt på kapitalvinstavkastning, den vinst en investerare gör när en person säljer en kapitaltillgång för ett pris som är högre en inköpspriset);
 • arvsskatt/span> (en skatt som betalas för pengar eller egendom som du ärver från någon efter att denne dött).
Den skatt som samlas in går direkt in i den nationella budgeten, medan tariffer och tullar samlas in nationellt men går in i EU:s budget.

Jag ska börja på
universitetet ...

 •  
 •  
 •  

Jag har fått mitt
första jobb ...

 •  
 •  
 •  

Jag ska starta
ett företag ...

 •  
 •  
 •  
 
Som EU-medborgare har du rätt att studera vid alla universitet i EU (förutsatt att du uppfyller antagningskraven). Om du behöver betala en avgift eller inte beror på i vilken utsträckning universitetet finansieras av skattebetalarnas pengar i det landet. Det är till exempel gratis att gå på universitet i Skottland medan man i Italien måste betala (och varje universitet fastställer summan).
 
Läs mer om systemen i varje land här.
 
Har du fått ditt drömjobb? Grattis! Som du säkert vet, innebär att man börjar arbeta också att man börjar betala inkomstskatt baserat på vad man tjänar.

Det land där du har din skatterättsliga hemvist kan beskatta din totala inkomst från hela världen vare sig du tjänat den eller fått den på något annat sätt. Det omfattar lön, pension, förmåner, inkomst från fastighet eller från andra källor eller kapitalvinst från försäljningen av en fastighet.

Varje land har sin egen definition av skatterättslig hemvist:
Vanligtvis räknas det som att du ha din skatterättsliga hemvist i det land där du tillbringar mer än sex månader per år.
Om du tillbringar mindre än sex månader per år i ett annat EU-land, har du vanligtvis fortfarande din skatterättsliga hemvist i ditt hemland.
 
Ta reda på hur inkomstskatt fungerar om du spenderar tid i mer än ett EU-land.
 
Grattis! Europa behöver fler företagare! Att starta ett företag i EU är nu lättare än det har varit förut. Du måste bara kolla upp skatteskyldigheter, som att till exempel be om VAT-nummer (momsregistreringsnummer).

 

 

 

Skattebedrägeri och skatteflykt

 
 
När en person eller ett företag avsiktligt låter bli att betala den skatt de ska, försvinner de pengarna från den offentliga budgeten. Det här händer när en individ eller ett företag:
 

avsiktligen ger felaktig information i en skattedeklaration eller betalar mindre än hela summan;

 

förvarar pengar på en utländsk bank utan att rapportera det eller betala skatt på dem;

 

använder sig av "aggressiv skatteplanering" genom att utnyttja lagens gränser för att minimera sina skatteutgifter.

Kādas ir sekas?

Krāpšana nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšana ierobežo valsts spēju piesaistīt naudu un īstenot ekonomisko un sociālo politiku. Tas var nozīmēt samazinājumu publisko pakalpojumu finansēšanā, piemēram, veselības aprūpei vai izglītībai.

Manas valsts valdība un ES
kādi ir to pienākumi?

Gan nodokļu iekasēšana, gan cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu ir jūsu valsts valdības atbildība. Tomēr, globalizētajā pasaulē, ES nodrošina likuma ietvaru un atbalstu, saskaroties ar pārrobežu nodokļu jautājumiem, piemēram, ES likumdošana atvieglo sadarbību starp valstu nodokļu iestādēm.

Få reda på hur EU kämpar mot skattebedrägeri och skatteflykt.

‘Skattebedrägeri och skatteflykt EU: Den del som saknas’: se videon.

 

 

 

Förfalskning

 
Lär dig hur du ska undvika att köpa falska produkter

Immateriella rättigheter säkerställer att kreativt och innovativt arbete belönas och att investeringar i nya och mer effektiva produkter uppmuntras. De stimulerar jobbskapande i dagens kunskapsbaserade ekonomi.

 

Brott mot immateriella rättigheter är skadliga eftersom de minskar intäkterna för företag och för staten, hämmar investeringar och innovation och hindrar ekonomisk tillväxt. De leder till förlorade jobb och minskat välståndsskapande (bruttonationalprodukten eller BNP). Dessutom kan varor som bryter mot de immateriella rättigheterna skada konsumenterna eftersom de i mindre utsträckning än andra varor uppfyller standarder för hälsa och säkerhet.

Onlineguide för att identifiera falska produkter.

U-medlemsländernas tullmyndigheter står på frontlinjen när det gäller att hindra varor som bryter mot de immateriella rättigheterna från att komma in på EU-marknaden. Lär dig mer om EU:s juridiska ramverk.

"Det verkliga priset för förfalskade varor"’: se videon.

 

 
Icke-statliga
organisationer,
stiftelser,
gåvor till välgörenhet
 

I vissa länder kan du när du ger pengar till icke-statliga organisationer, stiftelser, välgörenhet – från sådana som ägnar sig åt medicinsk forskning till sådana som bevarar kulturmärkta byggnader – få skattelättnader.

 

Belgien och Rumänien finns bland de länder där du kan ange gåvor till välgörenhet på din skattedeklaration i slutet av året. Då får du tillbaka en del av det du gav (förutsatt att du donerat till en registrerad välgörenhetsorganisation).

Fakta och siffror från runtom i EU

 • Under 2015 motsvarade skatteintäkterna (inklusive sociala avgifter) i de 28 EU-länderna 40 % av bruttonationalprodukten (penningvärdet för alla färdigställda varor och tjänster inom ett lands gränser under en bestämd tidsperiod) och stod för 89 % av statens totala intäkter.
 • I Europa var andelen skatteintäkter av BNP högst i Frankrike (47,9 % av BNP), Danmark (47,6 %) och Belgien (47,5%). Den lägsta andelen utgjorde den i Irland (24,4 %), Rumänien (28,0 %), Bulgarien (29,0 %), Litauen (29,4 %), Lettland (29,5 %) och Schweiz (28,1 %). Se resultaten för alla EU-länder här .
 • Skatteintäkterna varierar från år till år. Huvudorsakerna till det är förändringar i den ekonomiska aktiviteten (sysselsättningsnivåer, försäljning av varor och tjänster osv.) och i skattelagstiftningen (skattesatser, skattebasen, trösklar, undantag osv.).
 • Den ekonomiska krisen hade tillsammans med skattepolitiska åtgärder en stor inverkan på nivån och sammansättningen på skatteintäkterna under 2009–2015. Många länder var därför tvungna att skära ned på utgifterna. Du betalar skatt när du spelar på lotto! Vissa länder, som Italien, har infört en skatt på lotter.
 • Du betalar skatt när du spelar på lotto! Vissa länder, som Italien, har infört en skatt på lotter.