Skip to main content
TAXEDU

Adózás

Adók: meghatározása és típusai

Az adók sokfélék lehetnek, de mind olyan pénzek, amelyeket egy állam vagy egy önkormányzat gyűjt be. Ezt a pénzt használják fel utána olyan meghatározott létesítmények és szolgáltatások fenntartására, mint amilyenek például a kórházak, az iskolák, a múzeumok, a könyvtárak stb. A legáltalánosabb egyedi adók a következők:

 • jövedelemadó (a személyes bevételnek az állam számára befizetett bizonyos százaléka);
 • fogyasztási adó: ÁFA (általános forgalmi adó) és jövedéki adók a dohányon, az alkoholon, az ásványolajtermékeken (pl üzemanyagok) az energiatermékeken és néhány meghatározott árun, például Németországban a kávén;
 • ingatlanadó (a föld- és ingatlanvagyon értéke alapján);
 • vámok (az importált árukra kivetett adó a nemzeti vállalkozások támogatása céljából);
 • fogyasztási adó (egy adott áru értékesítésekor felszámított követett adó)
 • környezetvédelmi adó (többletköltség felszámítása környezetszennyező termékek vagy tevékenységek vásárlásakor vagy használatakor, amely eltántorítja az embereket ezek használatától és előállításától);
 • tőkenyereség (a tőkenyereségre és arra a haszonra kivetett adó, amelyet egy befektető akkor realizál, amikor valamilyen tőkeeszközt drágábban értékesít, mint amennyiért az megvásárolta);
 • örökösödési adó (olyan adó, amit az után a pénz vagy ingatlan után kell fizetni, amit valaki valaki más halála után örököl).

Az összegyűjtött adók közvetlenül a nemzeti költségvetésbe kerülnek, míg a vámokat nemzeti szinten gyűjtik, de az EU költségvetésébe kerülnek be.

Most kezdem el az egyetemet...

 •  
 •  
 •  

Megkaptam az első állásomat...

 •  
 •  
 •  

Céget alapítok...

 •  
 •  
 •  
 
Az Európai Unió polgáraként jogosult vagy bármelyik uniós egyetemen tanulni (feltéve, hogy eleget teszel a felvételi követelményeknek). Az, hogy fizetned kell-e tandíjat, attól függ, hogy az egyetemet milyen mértékben támogatják azokból az adókból, amelyeket annak az országnak az adófizetői befizetnek. Például az egyetemre járás Skóciában ingyenes, míg Olaszországban fizetni kell érte (és minden egyetem maga állapítja meg a tandíj mértékét).
 
Ha további tájékoztatást szeretnél kapni az egyes országokban érvényben lévő rendszerekről, kattints ide.
 
Megtaláltad álmaid állását? Gratulálunk! Mint azt bizonyára tudod, amikor elkezdesz dolgozni, az azt is jelenti, hogy a jövedelmed alapján elkezdesz jövedelemadót fizetni.

Az az ország, ahol adózás szempontjából állandó lakhellyel rendelkezel adóztathatja meg a teljes, egész világra kiterjedő jövedelmedet és tőkejövedelmedet. Ez magában foglalja a béreket, a nyugdíjakat, a juttatásokat, az ingatlanból és minden más forrásból származó bevételeket, valamint a tulajdon értékesítéséből fakadó tőkenyereségeket.

Minden egyes ország saját maga határozza meg az adóügyi illetőséget:
Általában akkor tekintenek egy országban adókötelesnek, ha abban az országban évente több mint hat hónapot töltesz.
Ha egy másik uniós országban évente hat hónapnál kevesebbet töltesz, akkor általában a hazádban maradsz adóköteles.
 
Itt többet is megtudhatsz arról, hogy a jövedelemadó hogyan is működik, ha több mint egy uniós országban töltesz el időt.
 
Gratulálunk! Európának több vállalkozóra van szüksége! Ma könnyebb az EU-ban céget alapítani, mint amilyen korábban volt. Egyszerűen csak utána kell nézned az adófizetési kötelezettségek, mint amilyen például az adószám igénylése.

 

 

 

Adócsalás és adóelkerülés

 
 
Amikor egy személy vagy egy cég szándékosan nem fizeti meg az esedékes adót, az a pénz elveszik az állami költségvetésből. Ez történik akkor, amikor egy személy vagy cég:
 

szándékosan hamis információt ad meg az adóbevallás során, vagy a teljes összegnél csak kevesebbet fizet be;

 

a pénzt külföldi bankszámlákon tárolja, anélkül, hogy bejelentené, vagy adózna utána;

 

„agresszív adótervezést” végez, melynek során kihasználja a törvény korlátait a befizetett adók lehető legkisebbre szorításához.

Ezek milyen következményekkel járnak?

Az adócsalás és az adóelkerülés korlátozza az országok lehetőségeit abban, hogy előteremtsék a szükséges pénzt, valamint hogy végrehajtsák gazdasági és szociális szakpolitikáikat. Így előfordulhat, hogy vissza kell tartani a kiadásokat olyan közszolgáltatásoknál, mint az egészségügy vagy az oktatás.

Az országom kormánya és az EU
ki miért felelős?

Az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelemért az egyes országok felelősek. Az egyre globálisabbá váló világunkban azonban az EU megteremti a kereteket, és támogatás biztosít a határokon átnyúló adózási kérdések kezeléséhez. Az EU jogszabályai például megkönnyítik az együttműködést a nemzeti adóhatóságok között.

Ismerd meg, hogyan veszi fel a harcot az EU az adócsalással és az adóelkerüléssel szemben.

‘Adócsalás és adóelkerülés az EU-ban: "A hiányzó láncszem"’: nézd meg a videót.

 

 

 

Hamisítás

 
Ismerd meg, hogyan kerülheted el, hogy hamis termékeket vásárolj

A szellemi tulajdonjogok biztosítják, hogy a kreatív és ötletes erőfeszítéseket jutalmazzák, és hogy ösztönözzék a befektetést az új és hatékonyabb termékekbe. Ezek ösztönzik a munkahelyteremést napjaink tudásalapú gazdaságában.

 

A szellemi tulajdonjogok megsértése ártalmas, mert csökkenti a cégek azaz a jogtulajdonosok és az államok bevételeit, elfojtja a beruházásokat és az innovációt, és akadályozza a gazdasági növekedést. Ez munkahelyek elvesztésével jár, és csökken miatta a vagyonteremtés (kisebb lesz a bruttó hazai termék [GDP]). A szellemi tulajdonjogot megsértő áruk továbbá károkat okoznak a vásárlóknak, mert ezek kevésbé valószínű, hogy megfelelnek az egészségügyi és biztonsági szabványoknak.

Online útmutató a hamis áruk beazonosításához.

Az EU-tagállamok vámhatóságai a frontvonalában állnak annak a harcnak, hogy megakadályozzuk a szellemi tulajdonjogokat sértő áruk belépését az EU piacára. Tudj meg többet az EU keretszabályozásáról.

A hamis áruk valódi ára:’: nézd meg a videót.

 

 
Civil szervezetek,
alapítványok és
jótékonysági adományok
 

Néhány országban, amikor civil szervezeteknek, alapítványoknak vagy jótékonysági szervezeteknek adsz pénzt – az orvosi kutatásokat finanszírozóktól kezdve egészen a műemlék jellegű épületeket fenntartókig –, akkor adókedvezményt kapsz.

 

Belgium és Románia kettő azok közül az országok közül, ahol az év végén az adóbevallásodban feltüntetheted, hogy milyen jótékonysági adományokat adtál. Ebből valamennyit aztán visszatérítenek a számodra (felvéve, hogy valamilyen bejegyzett jótékonysági szervezetet támogattál).

Tények és adatok szerte Európából

 • 2015-ben az adóbevétel (beleértve a társadalombiztosítási járulékokat is) a 28 uniós országban a bruttó hazai termék 40%-át tette ki (egy ország határain belül egy bizonyos időtartam alatt létrehozott késztermékek és szolgáltatások pénzben kifejezett értéke), és a teljes kormányzati bevétel 89%-át.beleértve a társadalombiztosítási járulékokat is
 • Európában a 2015. évi adóbevétel GDP-hez viszonyított aránya a legmagasabb Franciaországban (a GDP 47,9 %-a), Dániában (47,6%) és Belgiumban (47,5%) volt. A legalacsonyabb Írországban (24,4%), Romániában (28,0%), Bulgáriában (29,0%), Litvániában (29,4%), Lettországban (29,5%) és Svájcban (28,1%) volt. Az összes EU-ország eredményeit itt tekintheted meg.
 • Az adóbevételek évről évre változnak. Ennek fő okai a gazdasági tevékenységekben (foglalkoztatás szintje, áruk és termékek értékesítése stb.) és az adószabályozásokban (adók mértéke, adóalap, küszöbértékek, mentességek stb.) bekövetkező változásokban keresendők.
 • A gazdasági válságnak – a pénzügypolitikai intézkedésekkel együtt – hatalmas hatása volt a 2009–2015 közötti időszak adóbevételének mértékére és összetételére. Ezért számos országnak csökkentenie kellett a kiadásait.
 • Ha lottózol, akkor adóznod kell! Néhány országban, például Olaszországban, adót vetnek ki a lottószelvényekre.