Skip to main content
TAXEDU

Mokesčiai

 

Apibrėžimai

Mokesčių būna įvairių, juos renka ir administruoja valstybės institucijos ir jie yra naudojami finansuoti įvairioms viešosioms įstaigoms ar paslaugoms – pavyzdžiui, ligoninėms, mokykloms, muziejams, bibliotekoms ir kt. – finansuoti. Labiausiai paplitę mokesčiai:
 • pajamų mokestis (procentas nuo individualių pajamų);
 • vartojimo mokestis: PVM (pridėtinės vertės mokestis) ir akcizai tabakui, alkoholiui, energijos produkcijai ir kai kurioms specifinėms prekėms, pavyzdžiui, kavai Vokietijoje;
 • turto mokestis (grindžiamas žemės ir nekilnojamojo turto verte);
 • muitai (mokestis, taikomas importuojamoms prekėms, siekiant palaikyti savo šalies įmones);
 • akcizai (netiesioginis mokestis, taikomas už tam tikros prekės pardavimą);
 • aplinkos mokestis (papildomos išlaidos, pridedamos prie aplinką teršiančių veiklų ar gaminių kainos, norint paskatinti mažiau vartoti ir gaminti aplinkai kenksmingus produktus);
 • pelno mokestis (mokestis, kuriuo apmokestinamas kapitalo prieaugis, pelnas ar investuotojo gauta nauda, kai jis savo kapitalą parduoda už kainą, didesnę nei pirkimo kaina);
 • paveldėjimo mokestis (mokestis, mokamas nuo pinigų ar turto, kuruos paveldite iš kito žmogaus po jo mirties).
Surinkti mokesčiai keliauja tiesiai į valstybės biudžetą, pvz. muitai surenkami valstybėje, bet perduodami į ES biudžetą.

Pradedu studijas
universitete ...

 •  
 •  
 •  

Susiradau
pirmąjį darbą ...

 •  
 •  
 •  

Pradedu savo
verslą ...

 •  
 •  
 •  
 
Kaip ES pilietis, turite teisę studijuoti bet kuriame ES universitete (jeigu atitinkate jo įstojimo reikalavimus). Ar reikės mokėti studijų įmokas priklauso nuo to, ar toje šalyje universitetas finansuojamas mokesčių mokėtojų pinigais. Pavyzdžiui, Škotijoje studijos universitete yra nemokamos, o Italijoje mokėti reikia (visi universitetai studijų kainas nustato savarankiškai).
 
Apie visų šalių studijų sistemas galite sužinoti čia.
 
Gavote savo svajonių darbą? Sveikiname! Turbūt žinote, kad darbo pradžia taip pat reiškia, kad pradėsite mokėti pajamų mokestį.

Paprastai apmokestinamos yra visos (visame pasaulyje) gaunamos pajamos, t.y. atlyginimai, pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, pardavimo bei kt. šaltinių.

Mokesčių mokėjimo tikslais visos šalys turi savus gyvenamosios vietos apibrėžimus:
Paprastai mokesčių tikslais būsite laikomas tos šalies gyventoju, kurioje praleidžiate daugiau nei šešis mėnesius per metus;
Jeigu per metus kitoje ES šalyje praleidžiate mažiau nei šešis mėnesius, paprastai mokesčių tikslais esate laikomas savo gimtosios šalies gyventoju.
 
Čia galite sužinoti, kaip veikia pajamų mokestis, jeigu laiką leistumėte daugiau nei vienoje ES šalyje.
 
Sveikiname! Europai reikia daugiau verslių žmonių! Įkurti įmonę ES dabar yra lengviau nei anksčiau. Tereikia peržiūrėti mokestinius įsipareigojimus – pavyzdžiui, galbūt privalėsite prašyti suteikti Jums PVM mokėtojo kodą.

 

 

 

Mokestinis sukčiavimas ir vengimas mokėti mokesčius

 
 
Kai žmogus ar įmonė tyčia nemoka priklausančių mokesčių, valstybiniai biudžetai praranda pinigus. taip yar kai žmogus ar įmonė:
 

mokesčių deklaracijoje sąmoningai pateikia klaidingą informaciją ar sumoka mažesnę mokesčių dalį nei visa mokėti priklausanti suma;

 

pinigus laiko užsienio bankų sąskaitose apie tai nepranešdamas ir nemokėdamas nuo jų mokesčių;

 

vykdo „agresyvų mokesčių planavimą“, t.y. analizuoja įstatymo ribas, kad sumažintų mokesčių sumą.

Kokios yra pasekmės?

Sukčiavimas mokesčių srityje ir mokesčių vengimas riboja šalies galimybes rinkti lėšas ir įgyvendinti ekonominę bei socialinę politiką. Dėl to gali tekti mažinti finansavimą tokioms valstybės finansuojamoms paslaugoms kaip sveikatos apsauga ar švietimas.

Mano šalies vyriausybė ir ES
kas už ką atsakingas?

Už kovą su sukčiavimu ir vengimu mokėti mokesčius yra atsakingos pačios šalys. Tačiau pasauliui vis labiau globalėjant, ES pasirūpino sistema ir parama, teikiama sprendžiant tarpvalstybines mokesčių problemas. Pavyzdžiui, ES teisės aktai palengvina ir skatina šalių narių mokesčių inspekcijų bendradarbiavimą.

Išsiaiškinkite, kaip ES kovoja su mokestiniu sukčiavimu ir vengimu mokėti mokesčius.

„Mokestinis sukčiavimas ir vengimas mokėti mokesčius ES: trūkstama dalis“: žiūrėkite vaizdo įrašą.

 

 

 

Klastojimas

 
Sužinokite, kaip išvengti padirbtų gaminių.

Intelektinės nuosavybės teisės (INT) užtikrina, kad būtų atlygintos kūrybinės ir intelektinės pastangos, taip pat, kad būtų skatinamos investicijos į naujus ir veiksmingesnius gaminius. Šios teisės skatina darbo vietų kūrimą šiandienėje žiniomis grindžiamoje ekonomikoje.

 

INT pažeidimai yra žalingi, nes sumažina įmonių ir valdžios pajamas, slopina investicijas ir inovacijas bei kliudo augti ekonomikai. Jie lemia darbo vietų praradimą ir lėtesnį gerovės kūrimą (t.y. bendrojo vidaus produkto arba BVP). Be to, prekės, pagamintos pažeidžiant INT, gali kelti pavojų žmonėms, nes neretai tokios prekės netenkina sveikatai ir saugai keliamų reikalavimų.

Internetinis vadovas padirbtiems produktams nustatyti..

ES šalių narių muitinės atlieka vieną svarbiausių vaidmenų užkirsdamos kelią, kad į ES rinką nepatektų intelektinės nuosavybės teises (INT) pažeidžiančios prekės. Sužinokite daugiau apie ES teisinę sistemą.

„Tikroji padirbtų gaminių kaina“: žiūrėkite vaizdo įrašą.

 

 
NVO,
fondai,
labdaros organizacijų aukos
 

Kai kuriose šalyse kai įmonė aukoja pinigų nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), fondams ar labdaros organizacijoms – pradedant tokių kurios finansuojan medicinos tyrimus iki prižiūrinčių kultūros paveldo pastatus – įmonė gali gauti mokesčių lengvatų.

 

Belgija ir Rumunija yra vienos šalių, kuriose savo mokesčių deklaracijoje metų gale galite paminėti aukas labdarai. Vėliau dalis jūsų paaukotos sumos jums grąžinama (jeigu aukojote registruotai labdaros organizacijai).

Faktai ir skaičiai iš visos ES

 • 2015 m. mokesčiai (įskaitant socialines įmokas) 28 ES valstybėse narėse sudarė 40 % bendrojo vidaus produkto (piniginė visų prekių ir paslaugų, pagamintų šalies viduje per tam tikrą laikotarpį, vertė ) ir apie 89 % visų valstybės biudžeto pajamų.
 • Europoje 2015 m. sumokėtų mokesčių ir BVP santykis aukščiausias buvo Prancūzijoje (47,9 % BVP), Danijoje (47,6 %) ir Belgijoje (47,5 %). Žemiausias jis buvo Airijoje (24,4 %), Rumunijoje (28,0 %), Bulgarijoje (29,0 %), Lietuvoje (29,4 % ), Latvijoje (29,5 %) ir Šveicarijoje (28,1 %). Čia rasite visų ES šalių rezultatus.
 • Sumokėtų mokesčių suma kiekvienais metais skiriasi. Pagrindinės priežastys – ekonomikos pokyčiai (užimtumo lygis, prekių ir paslaugų pardavimas ir pan.) bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai (mokesčių tarifai, mokesčių bazė, kt).
 • Ekonominė krizė kartu su mokesčių politikos priemonėmis smarkiai paveikė mokestinių pajamų lygį ir sudėtį 2009–2015 m. Todėl daugeliui šalių teko apriboti savo išlaidas.
 • Mokesčius mokate net ir žaisdami loteriją! Kai kurios šalys, tokios kaip Italija, apmokestino net ir loterijos bilietus.