Skip to main content
TAXEDU

Lärarhörnan

Vad är skatt?

I klippet presenteras begreppen skatt och beskattning för den unga målgruppen med hjälp av en rob

Hur kom skatter till?

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna att upptäcka fördelarna med att betala skatt genom

Vem betalar skatt nuförtiden?

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vem som ansvarar för att betala skatt nufört

Vilka samlar in skatt och varför?

I det här klippet presenteras skattemyndigheternas roll i varje medlemsstat och hur skatteintäkte

Har jag nytta av skatt? Hur då?

I det här klippet beskrivs alla de sätt som skatter kan bidra till att förbättra tillvaron för ba

Vad händer om man inte betalar skatt?

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad det finns för nackdelar med att inte bet

Vad finns det för olika typer av skatt?

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna att förstå de vanligaste typerna av skatt som betal

Betalar företag skatt?

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå varför ett företag måste betala skatt och hu

Vad är inkomst och hur beskattas den?

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad som menas med inkomst och hur den beskat

Kan skatt bidra till att skydda miljön?

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad miljöskatter är för något och hur de bid

Mervärdesskatt – moms

Syftet med aktiviteten är att hjälpa eleverna förstå vad mervärdesskatt innebär och hur den betal

Vad är tull?

Syftet med aktiviteten är att informera eleverna om tullavgifternas historia och vad de har för r

As a teacher, you can upload resources in the Teachers' Corner by clicking on the below button.
Upload a resource