Skip to main content
TAXEDU

Kutak za učitelje

Što je porez?

Videozapisom predstavlja se ideja poreza i oporezivanja ciljnoj skupini mladih korištenjem izvanv

Kako su nastali porezi?

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima uočavanje koristi od plaćanja poreza korištenjem primjera r

Tko danas plaća poreze?

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje tko ima odgovornost plaćanja poreza u današnj

Tko prikuplja poreze i zašto?

Ovim se videozapisom prikazuje uloga poreznih tijela u svakoj državi članici i način pretvaranja

Koje koristi imam od poreza? Na koji način?

Ovim se videozapisom objašnjavaju brojni načini na koje porezi olakšavaju unaprjeđivanje života d

Što se događa ako ne platite porez?

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje nedostataka i posljedica neplaćanja poreza.

Koje vrste poreza postoje?

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje glavnih vrsta poreza koji se primjenjuju u Eu

Plaćaju li poduzeća porez?

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje zašto poduzeća moraju plaćati poreze i kako p

Što je prihod i kako se oporezuje?

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje pojma prihoda i načina njegovog oporezivanja.

Mogu li porezi pomoći očuvanju okoliša?

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje ekoloških poreza i načina na koji navedeni po

Porez na dodanu vrijednost – PDV

Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje poreza na dodanu vrijednost, načina njegovog

Što je carinska pristojba?

Ovom se aktivnošću učenike upoznaje s povijesti carinske pristojbe i njezinom ulogom u današnjem

UČITAJTE