Skip to main content
TAXEDU

Кът на учителя

Какво представляват данъците?

Клипът представя понятието за данък и данъчно облагане на младежката аудитория с помощта на робот

Как са се появили данъците?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да открият ползите от плащането на данъци, като пр

Кой плаща данъци в наши дни?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат кой има задължение да плаща данъци в н

Кой събира данъците и защо?

В този клип се представя ролята на данъчната администрация във всяка държава членка и как данъчни

Имам ли полза от данъците? Как?

В този клип се обясняват множеството начини, по които данъците помагат да се подобри живота на де

Какво се случва, ако не плащате данъците си

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какви са недостатъците и последиците о

Какви видове данъци съществуват?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да започнат да разбират основните видове данъци в

Плащат ли предприятията данък?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат защо предприятията трябва да плащат да

Какво е доход и как се облага с данък?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат понятието за доход и как се прилага да

Могат ли данъците да помогнат за опазване на околната среда?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какво представляват данъците за околна

Данък върху добавената стойност — ДДС

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какво представлява данъкът върху добав

Какво представлява митото?

Заниманието има за цел да помогне на учениците да опознаят историята на митническите налози (мита

As a teacher, you can upload resources in the Teachers' Corner by clicking on the below button.
Upload a resource