Skip to main content
TAXEDU

Učiteľský kútik

Čo je to daň?

V klipe sa predstavujú pojmy daň a zdanenie mladému publiku pomocou robota z vesmíru (2QT), ktorý

Ako vznikli dane?

Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby si všimli prínosy platenia daní, pričom sa uvádzajú prík

Kto v súčasnosti platí dane?

Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby pochopili, kto má v súčasnosti povinnosť platiť dane, a

Kto vyberá dane a prečo?

V tomto klipe je predstavená úloha daňových úradov v jednotlivých členských štátoch a spôsob, aký

Mám prínos z daní? Aký?

V klipe sa vysvetľujú mnohé spôsoby, ktorými dane zlepšujú životy detí a tých, ktorí sa o ne star

Čo sa stane, ak neplatíš dane?

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, aké sú nevýhody a dôsledky neplatenia daní.<

Aké druhy daní existujú?

Cieľom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť hlavné typy daní, ktoré platia v Európskej úni

Platia daň aj podniky?

Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby pochopili, prečo podnik musí platiť dane, a ako to prisp

Čo je to príjem a ako sa zdaňuje?

Cieľom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť pojem príjem a to, ako sa uplatňuje zdanenie v

Môžu dane pomôcť chrániť životné prostredie?

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, čo sú to environmentálne dane a ako sa nimi

Daň z pridanej hodnoty – DPH

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, čo predstavuje daň z pridanej hodnoty, a ako

Čo je to clo?

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom spoznať históriu cla a jeho úlohu v dnešnej spoločnost

NAHRAŤ