Skip to main content
TAXEDU

Ir-rokna tal-għalliem

It-taxxi: x'hemm jgħodd għalija?

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonoma. Hija strutturata f'erba' taqsimiet ewlenin.

Oqgħod attent mil-Lat Oskur

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonoma.

Ikkalma! Kollha kemm aħna nħallsu t-taxxi

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonoma. Hija strutturata f'erba' taqsimiet ewlenin.

Il-Protagonisti Veri huma l-Kontribwenti

Il-lezzjoni hija materjal tat-tagħlim online awtonoma. Hija strutturata f'żewġ taqsimiet ewlenin.

X'inhu l-introjtu u kif jiġi ntaxxat?

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jibdew jifhmu l-kunċett tal-introjtu u kif tapplik

X'tip ta' taxxi jeżistu?

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jaslu biex jifhmu t-tipi ewlenin ta' taxxi fis-seħ

It-taxxa tista' tipproteġi l-ambjent?

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu x'inhuma t-taxxi ambjentali u kif dawn japp

X'inhu d-dazju doganali?

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jsiru jafu l-istorja tad-dazju doganali u x'inhu r

Jien nibbenefika mit-taxxi? Kif?

Dan il-filmat jispjega d-diversi modi kif it-taxxi jgħinu biex itejbu l-ħajjiet tat-tfal u ta' dawk

Min jiġbor it-taxxi u Għalfejn?

Il-filmat jippreżenta r-rwol tal-awtoritajiet tat-taxxi f'kull Stat Membru u kif id-dħul mit-taxxa j

Min iħallas it-taxxa llum?

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu min għandu r-responsabbiltà li jħallas it-t

It-taxxa x'inhi?

Il-filmat jintroduċi l-kunċetti tat-taxxa u tat-tassazzjoni lill-udjenza żagħżugħa bl-għajnuna ta' r

UPLOAD