Skip to main content
TAXEDU

Kotiček za učitelje

Kaj je davek?

Posnetek otrokom predstavi koncept davkov in obdavčenja s pomočjo robota iz vesolja (2QT), ki jih

Kako so nastali davki?

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti prednosti plačevanja davkov s pomočjo primerov prvih

Kdo danes plačuje davke?

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti, kdo mora plačevati davke in katere so glavne skupin

Kdo pobira davke in zakaj?

Ta posnetek opisuje vlogo davčnih organov v vsaki državi članici in način, kako se davki pretvori

Ali imam tudi jaz korist od teh davkov? Kakšno?

Ta posnetek pojasnjuje, kako davki pripomorejo k boljšemu življenju otrok in njihovih skrbnikov.

Kaj se zgodi, če davka ne plačam?

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti, kakšne so slabosti in posledice neplačevanja davkov

Katere davke poznamo?

Namen aktivnosti je pomagati učencem razumeti glavne vrste davkov v Evropski uniji.

Ali podjetja plačujejo davke?

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti, zakaj morajo podjetja plačevati davke in kako to pr

Kaj je dohodek in kako je obdavčen?

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti koncept dohodka in kako je obdavčen.

Ali lahko davki pomagajo varovati okolje?

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti, kaj so okoljske dajatve in kako lahko pomagajo varo

Davek na dodano vrednost – DDV

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti, kaj je davek na dodano vrednost in kako se plača te

Kaj je carina?

Cilj aktivnosti je pomagati učencem razumeti zgodovino carinskih dajatev in njihovo vlogo v današ

NALOŽI