Skip to main content
TAXEDU

O portalu TAXEDU

O portalu TAXEDU

Kaj je namen tega spletišča?

Ime tega portala – TAXEDU – izhaja iz izrazov „tax“ (davek) in „education“ (izobrazba).

TAXEDU je pilotni projekt Evropske unije. Njegov cilj je izobraziti mlade evropske državljane o davkih in njihovem vplivu na življenje.

Portal je namenjen trem starostnim skupinam in nudi njim prilagojene informacije:

  • Otroci: razloži, kaj so davki in kakšne so njihove koristi, ki jih je vsak deležen iz dneva v dan. Ta razdelek vključuje nekatera presenetljiva in zabavna dejstva o davkih po Evropi, kar naredi učenje zabavno. Jezik je preprost in razumljiv.
  • Najstniki: opisuje, kaj so davki in kakšne koristi prinašajo za vsakdanje življenje. Ta razdelek vključuje več podrobnosti kot razdelek za otroke, poleg tega pa tudi podaja konkretne primere, ki ustrezajo zanimanjem najstnikov (prenašanje glasbe, spletno nakupovanje itd.).
  • Mladi odrasli: informacije, ki so pomembne za to posebno življenjsko obdobje, ko mladi prehajajo v odraslost (ali morajo plačevati davke, ko se vpišejo na fakulteto, odprejo svoje podjetje, delajo v drugi državi itd.).

Informacije so posredovane v obliki iger, gradiva za e-učenje in mikro poučnih posnetkov, da se lahko mladi Evropejci seznanijo z različnimi vrstami davkov in vprašanji, povezanimi z njimi (davčna goljufija, davčna utaja itd.), na zabaven in zanimiv način.

Kotiček za učitelje nudi vire, nasvete in namige glede poučevanja o davkih in njihovih koristih v šoli.

 

Zakaj je nastalo to spletišče?

Cilji spletnega portala TAXEDU so:

  • izboljšati fiskalno izobraženost mladih evropskih državljanov;
  • zmanjšati davčne utaje in goljufije po Evropi z boljšim informiranjem in izobraževanjem na tem področju;
  • podati evropskim državljanom informacije o storitvah in možnostih,kiso vsem dostopne zahvaljujoč davkom(izobrazba, zdravstveno varstvo itd.).

 

Kdo smo?

Projekt sta vodila Evropski parlament in Evropska komisija (Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo), sodelovale pa so tudi nacionalne davčne službe. Najpomembnejše pa je, da so pri zasnovi tega spletišča sodelovali tudi mladi Evropejci, ki so podali svoje mnenje o učnih vsebinah.

 

S klikom na povezave za prenos lahko najdete: