Skip to main content
TAXEDU

O portalu Taxedu

O portalu TAXEDU

O czym jest ta strona?

Nazwa portalu – TAXEDU – pochodzi od słów „tax” (podatek) i „education” (edukacja).

TAXEDU to pilotażowy projekt Unii Europejskiej. Jego celem jest edukowanie młodych obywateli Unii Europejskiej o podatkach i ich wpływie na życie.

Informacje na portalu zostały przygotowane z uwzględnieniem trzech grup wiekowych:

  • Dzieci (9-12 lat): w tej części dzieci znajdą wyjaśnienie czym są podatki i jakie korzyści przynoszą każdemu z nas na co dzień, ponadto znajdą zaskakujące i zabawne fakty o podatkach z całej Europy. Tutaj nauka odbywa się przez zabawę, a używany język jest prosty i przystępny.
  • Nastolatki (13-17 lat): ta cześć zawiera więcej szczegółowych informacji niż sekcja dla dzieci, jest tu opis podatków i szersze informacje o korzyściach jakie przynoszą nam w codziennym życiu, a także konkretne przykłady powiązane z zainteresowaniami nastolatków (pobieranie muzyki, zakupy online itp.).
  • Młode dorosłe osoby (18-25 lat): osoby wkraczające w dorosłość znajdą tu informacje istotne na tym szczególnym etapie życia, powinny bowiem wiedzieć, jak radzić sobie z podatkami i kiedy należy je odprowadzać np. przy podjęciu pracy za granicą lub założeniu własnej firmy.

Informacje przekazywane są w formie gier, e-learningów i microlearningów (materiałów wideo), tak aby młodzi mieszkańcy Europy mogli dowiedzieć się więcej na temat różnych form podatków i związanych z nimi zagadnień (oszustw podatkowych, unikania opodatkowania itp.) w dowcipnej i angażującej formie.

Strefa dla nauczycieli oferuje zasoby, wskazówki i techniki nauczania o podatkach i korzyściach jakie płyną z ich płacenia.

 

Dlaczego właśnie ten portal?

Cele portalu TAXEDU:

  • wkład w edukację podatkową młodych obywateli Polski i Unii Europejskiej,
  • ograniczenie negatywnych zjawisk, takich jak unikanie opodatkowania czy oszustwa podatkowe,
  • informowanie o usługach i dobrach, które są finansowane z podatków (np. edukacja, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo).

 

Kim jesteśmy?

Projekt był początkowo prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii) z udziałem krajowych administracji podatkowych. Co najważniejsze, w toku powstawania tej witryny odbywały się konsultacje z młodymi Europejczykami, którzy dzielili się swoimi opiniami na temat jej treści szkoleniowych. W ramach projektu udało się zgromadzić szeroki zakres materiałów edukacyjnych na zróżnicowanych nośnikach, stworzyć sieć promotorów i przeprowadzić udaną kampanię komunikacyjną, tworząc zróżnicowane materiały informacyjne mające ułatwić absorpcję na szczeblu krajowym. Po opublikowaniu projektu, utrzymanie witryny, materiałów edukacyjnych i bieżącej kampanii komunikacyjnych przejmuje w coraz szerszym zakresie DG TAXUD i krajowe administracje podatkowe za pośrednictwem wyznaczonych osób do kontaktów.

Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku pytań dotyczących treści i kwestii związanych z UE, sugestii dotyczących witryny, skarg lub jakichkolwiek innych spraw należy kontaktować się z Komisją Europejską, DG TAXUD: taxedu@b-train3.eu. Pytania dotyczące treści krajowej należy kierować do lista danych kontaktowych organów podatkowych.

 

Klikając linki, możesz pobrać: