Skip to main content
TAXEDU

O TAXEDU

O TAXEDU

 

O čom je táto webová lokalita?

Názov tohto portálu TAXEDU je odvodený od anglických slov „tax“ (daň) a „education“ (vzdelávanie).

TAXEDU je pilotný projekt Európskej únie. Jeho cieľom je vzdelávať mladých európskych občanov o daniach a o tom, ako ovplyvňujú ich život.

Portál sa zameriava na tri vekové skupiny a poskytuje informácie, prispôsobené týmto vekovým kategóriám:

  • Deti: vysvetlenie, čo sú to dane a aké sú ich každodenné prínosy pre všetkých.Táto časť obsahuje aj prekvapujúce a zábavné fakty o daniach z celej Európy, aby bolo učenie zábavné. Používa sa jednoduchý a prístupný jazyk.
  • Tínedžeri: opis, čo sú to dane a aké sú ich prínosy v každodennom živote. Táto časť je podrobnejšia ako časť pre deti a obsahuje aj konkrétne príklady priblížené záujmom tínedžerov (sťahovanie hudby, nakupovanie cez internet atď.).
  • Mladí dospelí: Potrebné informáciepre túto konkrétnu životnú fázu, keď mladí ľudia prechádzajú do dospelosti (či musia platiť dane, keď začnú študovať na univerzite, rozbehnú vlastný podnik, pracujú v inej krajine atď.).

Informácie sú podané formou hier, materiálov elektronického vzdelávania a krátkych videklipov,ktoré európsku mládež oboznámia s rôznymi podobami daní a zodpovedia otázky, ktoré s nimi súvisia(daňový podvod, daňový únik atď.), a to zábavným a pútavým spôsobom.

Učiteľský kútik ponúka materiály, tipy a triky o vyučovaní daní a ich prínosoch v škole.

 

Prečo vznikla táto webová lokalita?

Ciele webového portálu TAXEDU sú:

  • prispievať k daňovému vzdelávaniu mladých európskych občanov;
  • znižovať daňové úniky a podvody v celej Európe prostredníctvom lepších informácií a vzdelávania v tejto oblasti;
  • poskytovať európskym občanom informácie o službách a zariadeniach, ktoré môžu fungovať vďaka daniam (vzdelávanie, zdravotná starostlivosť atď.).

 

Kto sme?

Projekt vznikol pod vedením Európskeho parlamentu a Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu) s účasťou vnútroštátnych daňových správ. Čo je najdôležitejšie, pri tvorbe tejto lokality sme sa radili s mladými Európanmi, ktorí poskytli spätnú väzbu o vzdelávacom obsahu.

 

Kliknutím na odkazy na stiahnutie nájdete tieto materiály: