Skip to main content
TAXEDU

Teachers Corner

Czym jest podatek?

Materiał wideo zapoznaje młodego odbiorcę z pojęciami podatek i opodatkowanie z pomocą robota z k

Jak to się stało, że wprowadzono podatki?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zauważyć korzyści z płacenia podatków poprzez zaprezentowanie przykład

Kto płaci obecnie podatki?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, kto obecnie powinien płacić podatki i jakie są główne kateg

Kto pobiera podatki i dlaczego?

Materiał wideo prezentuje rolę, jaką pełnią organy podatkowe w poszczególnych państwach członkows

Czy odnoszę korzyści z podatków? W jaki sposób?

W tym materiale wideo wyjaśniono, jak podatki pomagają poprawić jakość życia dzieci i osób, które

Co się stanie, jeżeli nie będziesz płacić podatków?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, jakie minusy ma niepłacenie podatków i jakie wiążą się z ty

Jakie rodzaje podatków wyróżniamy?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zaznajomić się z głównymi rodzajami podatków, które obowiązują w Unii

Czy przedsiębiorstwa płacą podatki?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego przedsiębiorstwa muszą płacić podatki i w jaki spo

Co to jest dochód i jak jest opodatkowany?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć pojęcie dochodu i w jaki sposób, w tym przypadku, ma zastoso

Czy podatki mogą wesprzeć ochronę środowiska?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób podatki wspierają ochronę środowiska.

Podatek od wartości dodanej - VAT

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, czym jest podatek od wartości dodanej oraz jak jest płacony

Co to jest cło?

Ćwiczenie ma pomóc uczniom poznać historię cła i jego rolę we współczesnym społeczeństwie.

POBIERZ