Skip to main content
TAXEDU

Kaj je davek?

 
Medtem ko obstajajo različne oblike davkov, je vedno vlada tista, ki ta denar pobere od posameznikov in podjetij. Ta denar se nato uporabi za financiranje določenih objektov ali storitev, kot so bolnišnice, šole, muzeji, knjižnice itd.

Zakaj je dobro plačevati davke

 •  
 •  
 •  

Kdo določa davčne stopnje?

 •  
 •  
 •  

Katere davke plačujemo?

 •  
 •  
 •  
 

Znesek davka, ki ga plačate, določijo izvoljeni politiki v vaši državi, ki se sestajajo v parlamentu. Dejstvo, da predstavniki ljudi odločajo o davčnih vprašanjih, daje davkom legitimnost. Vaši politiki lahko pregledujejo in spreminjajo davčne stopnje in drugo davčno ureditev (t. i. „davčne osnove“).

Izvedite, kdo odloča o tem, kaj obdavčiti v vaši državi.
Oglejte si davčno spletišče v svoji državi.

 
 
Obdavčitev oseb
Ko se zaposlite in vaša plača doseže določeno raven, morate plačati „davek na dohodek“. Višina davka je odvisna od tega, koliko zaslužite, in je različna od države do države.
Če na primer v Belgiji zaslužite od 20 600,01 EUR do 37 750 EUR na leto, stopnja davka na dohodek znaša 45 %. Če v Avstriji zaslužite od 25 001 EUR do 60 000 EUR na leto, stopnja davka na dohodek znaša 43,2 %. Če na Irskem zaslužite do 33 800 EUR na leto, stopnja davka na dohodek znaša 20 %, če pa zaslužite več kot 33 800 EUR, pa znaša 40 %.
 
Davek na nepremičnine
Ko ima nekdo v lasti hišo, stanovanje, stavbo ali zemljišče ali kadar to podeduje, to pomeni, da poseduje nepremičnino. V vsaki državi EU morate plačati davek na nepremičnino, katere lastnik ste.
 
Davek od dobička pravnih oseb
Davek za podjetja, ki se imenuje tudi davek od dobička pravnih oseb, morajo plačati podjetja, klubi, zadruge in tudi združenja, ki niso pravne osebe, in sicer za ustvarjeni dobiček. Pravila določijo nacionalni organi in se razlikujejo po državah.
 
Okoljski davek
Ta se nanaša na onesnaževanje. Višji kot je davek, ki ga morate plačati zaradi nakupa ali uporabe izdelkov, ki onesnažujejo okolje, manj je možnosti,da jih boste zares kupili ali uporabljali. Davek torej odvrača od ravnanja, ki bi sicer škodilo okolju. Večinoma se uporablja za energente, motorna vozila, onesnaženje zraka in vode itd.
 
Davek na potrošnjo, davek na dodano vrednosti (DDV)
EU ima standardna pravila o DDV, ki pa se lahko v različnih državah različno uporabljajo. Običajno plačujemo DDV za vse blago in storitve.
 
Davek plačate vsakič, ko kupite nekaj prek spleta ali potujete
Potnikom je običajno dovoljeno, da v državo vnesejo blago do določene vrednosti ali zneska.Za vse kar presega to omejitev, se zaračuna carina.
Če kupite blago prek spleta iz druge države, boste morda morali plačati carino, ki je odvisna od tega, od kod se blago pošilja.

     Carina se ne zaračuna za blago, ki pride iz držav znotraj Evropske unije. Če kupite izdelek iz države zunaj EU, s tem postanete dejansko uvoznik. To pomeni, da morate plačati carino in trošarino ter davek na dodano vrednost (DDV).


 
 
 

Res je, da nam davkov včasih ni bilo treba plačevati. Ampak to je bilo v času jamskega človeka! Takrat je vsak posameznik moral zaščititi svojo družino, loviti, zgraditi svoje bivališče in početi še veliko drugega, brez kakršne koli podpore.

 

Od lovcev-nabiralcev do prebivalcev mest

Ljudje so postopoma začeli živeti skupaj v vaseh, nato še v mestih. Vzpostavili so „socialni stik“ in zagotovili podporo skupnosti.

 

Ta podpora vključuje gradnjo cest, poučevanje otrok, skrb za bolne: stvari, ki nam vsem olajšujejo življenje. Da bi te storitve plačali, pa morajo vsi nekaj prispevati: to storijo tako, da plačujejo davke.

Plačevanje davkov je podobno počitnicam s prijatelji

 

Ali ste že kdaj kam šli s prijatelji?

Ko boste naslednjič to storili, prosi vse, naj dajo nekaj denarja v hranilnik skupno blagajno , nato pa tako zbrani denar uporabite za skupne stroške, kot je hrana. To je veliko lažje, kot da bi poskusili izračunati, koliko vsak posameznik dolguje po vsaki jedi ali nakupu v trgovini! Enako Na enak način tudi vaša vlada pobira denar, da bi poenostavila življenje državljanov!

Donacije za NVO, fundacije, dobrodelne ustanove

V nekaterih državah lahko prejmete davčno olajšavo, kadar namenite denar nevladnim organizacijam (NVO), fundacijam ali dobrodelnim ustanovam: od tistih, ki financirajo medicinske raziskave, do tistih, ki vzdržujejo spomeniško zaščitene objekte.

 

Belgija in Romunija sodita med države, v katerih lahko v svoji davčni napovedi na koncu leta navedete dobrodelno donacijo. Določen del denarja, ki ga donirate, se vam nato povrne (če ste donirali registrirani dobrodelni ustanovi).
Kaj sta davčna utaja in davčna goljufija?

Vloga Evropske unije

Za pobiranje davkov ter boj proti davčnim goljufijam in utajam je pristojna vaša nacionalna vlada.

Vloga EU je nadzirati izvajanje davčne politike, ki jo sprejme vaša vlada. EU je obenem tudi dejavna na področjih, kot sta pravično obdavčenje podjetij in DDV.

Kaj so pravice intelektualne lastnine in ponarejanje?

Pomagajte Tini, da sprejme pravo odločitev!
Prvi primer

Tina bi rada poslušala nov album Lady Lala.

Kaj naj stori?

 • Pojdi v trgovino in kupi album.
 • Prenesi album z zakonite platforme za prenos.
 • Obišči kul spletišče, za katero si slišala od prijateljice in na katerem je vsa glasba brezplačna.
 • Ne prenesi albuma. Tina bi ga morala poslušati prek zakonite platforme za pretakanje.

Če ste odgovorili z ‘1’, ‘2’ ali ‘4’, ste lahko prepričani, da bo Lady Lala imela korist od Tinine izbire.

Če ste odgovorili z ‘3’, potem je verjetno, da je glasba, ki jo izvaja Lady Lala, na spletišču na voljo brez njenega dovoljenja.

 
Drugi primer

Tina bi rada kupila najnovejše slušalke in majico „Lady Lala“.

Kaj naj stori?

 • Pojdi na spletišče „Lady Lala“ in kupi izdelke.
 • Nakup opravi na stojnici, za katero ti je povedal prijatelj David, saj je cena tam izjemno nizka!
 • Pojdi čez dva meseca na koncert Lady Lala in kupi izdelke kar tam.

Če ste odgovorili z ‘1’ ali ‘3’, ste lahko prepričani, da bo Lady Lala imela korist od Tinine izbire.

Če ste odgovorili z ‘2’, potem je verjetno, da so poceni majica in slušalke na tržnici ponarejene.

Torej ... kaj točno je ponarejen izdelek?

Izdelek, ki posnema pravega (na primer, športni copati) in se nato tudi prodaja, je ponarejen izdelek. Ne gre samo za oblačila: ponarejeni so lahko tudi glasba, programska oprema, zdravila, deli avtomobilov in letal, igrače, elektronika itd.

...kaj pa pravice intelektualne lastnine?

Ker Lady Lala ustvarja svoje albume, vsa ta glasba velja za „njeno“. Temu pravimo „pravice intelektualne lastnine“.

Kako se izognem nakupu lažnih izdelkov?

 
 
 

Dejstva in številke iz EU

 •  
 •  
 •  
 • Leta 2015 je prihodek od davkov (vključno s socialnimi prispevki) v državah EU znašal 40 % bruto domačega proizvoda , in predstavljal približno 89 % skupnih prihodkov države.
 • V Evropi je bil delež prihodka od davkov v letu 2015 v razmerju do BDP najvišji v Franciji (47,9 % BDP), na Danskem (47,6 %) in v Belgiji (47,5 %). Najnižji delež je bil na Irskem (24,4 %), v Romuniji (28,0 %), Bolgariji (29,0 %), Litvi (29,4 %), Latviji 29,5 %) in Švici(28,1 %).
 • Prihodki od davkov se iz leta v leto razlikujejo. Glavni razlogi za to so spremembe v gospodarski dejavnosti (stopnja zaposlenosti, prodaja blaga in storitev itd.) in davčni zakonodaji (davčne stopnje, davčna osnova, mejni prag obdavčitve, oprostitve itd.). To ima posledice na vladno porabo proračunskih sredstev.