Skip to main content
TAXEDU

Mis on maksud?

 
Kuigi maksuvorme on erinevaid, on siiski tegemist riigi poolt üksikisikutelt ja ettevõtetelt kogutava rahaga. Seejärel kasutatakse seda raha konkreetsete vahendite või teenuste rahastamiseks, nt haiglate, koolide, muuseumite, raamatukogude jms jaoks.

Miks on maksude maksmine hea?

 •  
 •  
 •  

Kes otsustab maksumäärad?

 •  
 •  
 •  

Milliseid makse me maksame?

 •  
 •  
 •  
 

Makstava maksusumma otsustavad teie riigis valitud poliitikud, kes kogunevad parlamendi istungitele. See, et maksuküsimuste üle otsustavad rahva esindajad, tagab maksude legitiimsuse. Maksumäärasid ja maksukorralduse muid aspekte (nimetatakse „maksubaasiks”) saavad poliitikud üle vaadata ja neid muuta.

Vaadake, kes otsustab teie riigis, mida maksustada.
Tutvuge oma riigi maksuameti veebisaidiga.

 
 
Isiku maksustamine
Kui hakkad tööl käima ja sinu palk saavutab teatud taseme, pead maksma tulumaksu. Summa aluseks on teenitav tulu ning see on riigiti erinev.
Kui näiteks Belgias, teenida aastas vahemikus 20 600,01 € kuni 37 750 €, on tulumaksumäär 45%. Kui Austrias teenida 25 001 € kuni 60 000 €, on tulumaksumäär 43,2%. Kui teenida Iirimaal aastas kuni 33 800 €, on tulumaksumäär 20%; üle 33 800 € teenides on vastav määr 40%.
 
Omandimaks
Kui keegi omandab või pärib maja, korteri, hoone või maad, pärib ta kinnisvara. Igas ELi riigis tuleb kinnisvara omades selle pealt maksu maksta.
 
Äriühingu tulumaks
Ettevõtte tulumaksu - mida tuntakse ka äriühingu tulumaksuna - peavad teenitavalt tulult maksma kõik ettevõtted, klubid, ühistud ja juriidilise isiku õigusteta üksused. Vastavad reeglid kehtestab riigi ametiasutus ja need ei ole kõikides riikides samad.
 
Keskkonnamaks
See on seotud saastega. Mida kõrgem on maksumäär, mida tuleb saastavate toodete ostmise ja kasutamise korral maksta, seda ebatõenäolisemalt neid tooteid ostate või kasutate. Seega aitavad maksud keskkonda kahjustavat käitumist vähendada. Enamikel juhtudel kohaldatakse seda maksu energiatoodetele, mootorsõidukitele, õhu- ja veesaastele jne.
 
Tarbimismaks, käibemaks
ELis kehtivad käibemaksule standardsed reeglid, kuid neid reegleid võidakse erinevates riikides erinevalt kohaldada. Tavaliselt maksate käibemaksu kõikide toodete ja teenuste pealt.
 
Maksate makse iga kord, kui midagi internetist ostate või reisite
Reisilt võib tavaliselt kaupu kaasa tuua teatud väärtuses või summas. Tollimaks kohaldub kõikidele piirväärtust ületavatele esemetele.
Kui ostate internetist teisest riigist kaupa, võib juhtuda, et peate maksma tollimaksu lähtuvalt sellest, kus kaup posti pannakse.

     Tollimaks ei kohaldu Euroopa Liidu piires saadetavatele kaupadele. Kui ostate toote ELi mittekuuluvast riigist, saab teist importija. See tähendab, et teil tuleb maksta nii tollimaksu kui ka aktsiisi ning käibemaksu.


 
 
 

On tõsi, et kunagi oli aeg, mil me makse ei maksnud. Kuid see oli ka koopainimeste ajastu! Tollel ajal pidid inimesed kaitsma oma perekonda, küttima, oma maja ehitama ja veel palju muud tegema – ja seda ilma igasuguse toetuseta.

 

Küttidest ja korilastest linnaelanikeks

Samm-sammult hakkasid inimesed elama koos külades ja seejärel linnades. Nad sõlmisid „sotsiaalse kokkuleppe”, et pakkuda kogukonnale toetust.

 

Selline toetus hõlmab teede ehitamist, laste õpetamist, haigete eest hoolitsemist – asju, mis lihtsustavad meie elu. Nende teenuste eest maksmiseks peavad kõik andma oma panuse ning seda tehakse maksude maksmisega.

Maksude maksmine on nagu sõpradega puhkusele minek

 

Kas olete kunagi sõpradega reisil käinud?

Kas olete kunagi sõpradega reisil käinud? Järgmine kord, kui seda teete, paluge igaühel panna veidi raha hoiupõrsasse ning kasutage kogutud raha ühiste kulude (nt toidu) eest tasumiseks. See on palju lihtsam variant, kui pärast iga einet või toidupoe külastust täpselt välja arvutada, kes kui palju võlgneb. Samamoodi kogub riik raha kodanike elu lihtsustamiseks!

Vabaühendused, fondid, annetused heategevuseks

Mõnes riigis võib saada maksusoodustust, kui anda raha vabaühendustele, fondidele või heategevuseks – alates meditsiiniuuringute rahastamisest kuni kultuurimälestiste säilitamiseni.

 

Belgia ja Rumeenia kuuluvad riikide hulka, kus võib aasta lõpus maksudeklaratsiooni esitades mainida annetusi heategevuseks. Siis tagastatakse osa antud summast (tingimusel, et annetasite registreeritud heategevusorganisatsioonile).
Mida tähendab maksudest kõrvalehoidumine ja maksupettus?

Euroopa Liidu roll

Riigi valitsuse kohustus on nii makse koguda kui ka maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võidelda.

ELi ülesanne on jälgida valitsuse poolt kehtestatud maksupoliitika rakendamist. Samal ajal tegeleb EL aktiivselt ka ettevõtete maksuõiguse ja käibemaksu teemaga.

Mida tähendavad intellektuaalomandi õigused ja võltsimine?

Aita Tiinal teha õige otsus!
Esimene näide

Tiina sooviks kuulata Lady Lala uut albumit.

Mida soovitad tal teha?

 • Minna poodi ja osta album.
 • Laadida see alla seaduslikku allalaadimisplatvormi kasutades.
 • Minna sõbra soovitatud lahedale veebisaidile, kus kõik muusika on tasuta.
 • Albumit mitte alla laadida. Tiina peaks kuulama albumit seadusliku voogedastusplatvormi kaudu.

Kui vastasid ‘1’, ‘2’ või ‘4’, võid olla kindel, et Lady Lala saab Tiina otsusest kasu.

Kui vastasid ‘3’, on tõenäoline, et veebisait muutis Lady Lala muusika kättesaadavaks ilma tema loata.

 
Teine näide

Tiina sooviks osta Lady Lala uusimaid kõrvaklappe ja T-särki.

Mida soovitad tal teha?

 • Minna Lady Lala veebisaidile ja osta tooted sealt.
 • Osta need turu müügiletist, millest sõber David talle rääkis, ja kus on ääretult madal hind!
 • Minna kahe kuu pärast toimuvale Lady Lala kontserdile ja osta tooted sealt.

Kui vastasid ‘1’ või ‘3’, võid olla kindel, et Lady Lala saab Tiina otsusest kasu.

Kui vastasid ‘2’, on tõenäoline, et turul pakutavad odav T-särk ja odavad kõrvaklapid on võltsitud.

Seega... mis on kokkuvõttes võltsitud kaup?

Toode, mis imiteerib teist originaaltoodet (näiteks spordijalanõusid) ja mida müüakse võltsitud kaubana. See ei kehti ainult rõivaesemete puhul – ka muusika, tarkvara, ravimid, auto- ja lennukiosad, mänguasjad, elektroonika jne võivad olla võltsitud.

…aga kuidas on lood intellektuaalomandiõigusega?

Kuna Lady Lala annab ise oma albumid välja, käsitletakse seda muusikat „tema oma” muusikana. Seda nimetame „intellektuaalomandiõigusteks”.

Kuidas saan võltsitud kauba ostmist vältida?

 
 
 

Faktid ja arvud kogu EList

 •  
 •  
 •  
 • 2015 (sh sotsiaalmaksed) aastal moodustas ELi riigi maksutulu 40% sisemajanduse koguproduktist (SKP) , ning ligikaudu 89% valitsemissektori kogutuludest.
 • Euroopas oli 2015. aasta maksutulu suhe SKP-sse kõrgeim Prantsusmaal (47,9% SKP-st), Taanis (47,6% SKP-st) ja Belgias (47,5% SKP-st). Madalaim suhe oli Iirimaal (24,4%), Rumeenias, (28,0%), Bulgaarias (29,0%); Leedus, (29,4%), Lätis (29,5%) ja Šveitsis (28,1%).
 • Maksutulu on igal aastal erinev. Selle peamisteks põhjusteks on muudatused majandustegevuses (tööhõive tase, kaupade ja teenuste müük jne) ja maksunormides (maksumäärad, maksubaas, piirmäärad, vabastused jne). See mõjutab riigi kulueelarvet.