Skip to main content
TAXEDU

Какво е данъка?

 
Макар данъците да се срещат под различна форма, винаги държавната хазна събира тези пари от хората и предприятията. След това тези пари се използват за финансиране на конкретни съоръжения или услуги, като например болници, училища, музеи, библиотеки и т.н.

Защо плащането на данък е нещо добро

 •  
 •  
 •  

Кой определя данъчните ставки?

 •  
 •  
 •  

Какви данъци плащаме?

 •  
 •  
 •  
 

Сумата на данъка, който плащате, се определя от избраните политици във вашата държава, които заседават в парламента. Фактът, че представители на населението решават въпросите, свързани с данъци, дават легитимност на данъците. Размерът на данъчните ставки може да се променя и това зависи от политиците.

Вижте кой определя какво да се облага с данъка във вашата държава. Разгледайте сайта на данъчната администрация във вашата страна..

 
 
Персонални данъци
В някои страни, когато започнете работа и заплатата ви достигне определено ниво, трябва да плащате „данък върху доходите“. Сумата се основава на вашите доходи и се различава в отделните държави.
Например в Белгия, ако печелите между 20 600,01 евро и 37 750 евро на година, ставката на данъка върху доходите е 45 %. В Австрия, ако печелите между 25 001 евро и 60 000 евро на година, ставката на данъка върху доходите е 43,2 %. В Ирландия, ако печелите до 33 800 на година, ставката на данъка върху доходите е 20 %, а ако печелите над 33 800 евро, тя е 40 %.
 
Данък върху имущество/Данък сгради
Във всяка държава от ЕС, ако притежавате къща, апартамент, сграда или земя то трябва да плащате данък върху него.
 
Корпоративен данък
Фирменият данък — с него се облагат печалбите на фирмите и предприятията. Неговият размер се определя от националните органи и не е еднакъв във всички държави.
 
Екологичен данък
Този данък е характерен за много страни в ЕС. Той е насочен към замърсяването. Колкото по-висок данък трябва да плащате при закупуване или използване на замърсяващи продукти, толкова по-малко вероятно е да ги купите или използвате. Така че размерът на този данък може да ви откаже да ползвате продукти, които вредят на околната среда. Този данък се налага най-вече на енергийните продукти, моторни превозни средства, такива, които замърсяват въздуха или водата и т.н.
 
Данък добавена стойност (ДДС)
ЕС има стандартни правила по отношение на ДДС, но тези правила могат да се прилагат по различен начин в различните държави. Обикновено вие плащате ДДС за всички стоки и услуги.
 
Вие плащате данък, всеки път, когато купувате нещо онлайн или пътувате
Обикновено, когато пътувате имат право да внасете в страната си стоки до определена стойност или сума. Ако надвишите ограничението може да ви се начисли мито. Ако купувате стоки онлайн от друга държава, може да се наложи да платите мито, в зависимост от държавата, от която се изпращат стоките.

     Мита не се налагат на стоки, идващи от рамките на Европейския съюз. Ако закупите продукт от държава извън ЕС, вие на практика се превръщате във вносител. Това означава, че трябва да платите мито и акциз, както и данък добавена стойност (ДДС).


 
 
 

Вярно е, че е имало времена, в които не сме плащали данъци. Но това е била епохата на пещерния човек! По онова време хората е трябвало да защитават своите семейства, да ловуват, да строят къщите си и да правят много други неща — без никаква подкрепа и помощ.

 

От ловци до граждани

Стъпка по стъпка хората започнали да живеят заедно в села, след това в градове. Те изграждали „социални връзки“, нуждаещи се от обществена подкрепа.

 

Тази подкрепа включва строителство на пътища, преподаване на деца, полагане на грижи за болни хора — неща, които улесняват много живота ни. За да се плати за тези услуги, всеки трябва да допринесе с нещо и точно това става чрез плащането на данъците.

Плащането на данъци е нещо подобно на това да отидеш на почивка с приятели

Били ли сте някога на път с приятели?
Били ли сте някога на път с приятели? Следващият път, когато сте, помолете всеки да задели малко пари в касичка и използвайте събраните пари за общи разходи, като например храна. Това е много по-лесно, отколкото да се опитвате да изчислявате колко дължи всеки след всяко хранене или пазаруване! По същия начин държавната събира пари в хазната, за да улесни живота на гражданите!

НПО, фондации, благотворителни организации

В някои държави, когато давате пари на неправителствени организации (НПО), фондации или благотворителни организации — от такива за финансиране на медицински изследвания, до такива които поддържат сгради от историческото наследство — може да получите данъчни облекчения.

 

Белгия и Румъния са сред държавите, в които можете в края на годината да посочите в данъчната си декларация, че сте направили дарения за благотворителност. След това част от дареното ви се възстановява (при условие че сте дарили на регистрирана благотворителна организация).
Какво представлява укриването на данъци и данъчните измами?

Ролята на Европейския съюз

Както събирането на данъци, така и борбата с данъчни измами и укриването на данъци са отговорност на вашето правителство.

Ролята на ЕС е да наблюдава изпълнението на данъчните политики, определени от всяко правителство. В същото време ЕС извършва активна дейност в области на данъчното пблагане насърчаващо бизнеса и третирането на ДДС.

Какво представляват правата върху интелектуалната собственост и фалшифицирането?

Помогнете на Тина да вземе правилното решение!
Първи пример

Тина би искала да чуе новия албум на Лейди Лала.

Какво бихте я посъветвали да направи?

 • Да отиде в магазина и да си купи албума.
 • Да изтегли албума от законна платформа за теглене.
 • Да отиде на страхотния уебсайт, на който всичката музика е безплатна, за който и е споменал неин приятел.
 • Да не изтегля албума. Тина следва да слуша албума чрез законна платформа за стрийминг.

Ако сте отговорили ‘1’, ‘2’ или ‘4’, можете да сте сигурни, че Лейди Лала ще има полза от избора на Тина.

Ако сте отговорили ‘3’, е много вероятно уебсайтът да предлага музиката на Лейди Лала без нейното разрешение.

 
Втори пример

Тина би искала да си купи най-новите слушалки и тениска „Лейди Лала“.

Какво бихте я посъветвали да направи?

 • Да посети уебсайта на Лейди Лала и да си купи продуктите.
 • Да ги купи от сергията на пазара, за която приятелят и Дейвид спомена, че цената е супер евтина.
 • Да отиде на концерта на Лейди Лала след два месеца и да си купи продуктите от там.

Ако сте отговорили ‘1’ или ‘3’, можете да сте сигурни, че Лейди Лала ще има полза от избора на Тина.

Ако сте отговорили ‘2’, е много вероятно евтината тениска и слушалки от пазара да са фалшиви.

И така, какво представлява фалшивия продукт или продуктът менте накратко?

Продукт, който имитира друг оригинален продукт (например спортни обувки) и след това се продава, представлява фалшив продукт. Това не се отнася само за дрехи — музика, софтуер, лекарства, автомобили и части за самолети, играчки, електроника и т.н. също могат да се фалшифицират.

... а правата върху интелектуалната собственост?

След като Лейди Лала е направила албума си, музиката се счита за „нейна“. Това наричаме „права върху интелектуалната собственост“.

Как мога да избегна покупката на стоки менте?

 
 
 

Факти и цифри от целия ЕС

 •  
 •  
 •  
 • През 2015 г. приходите от данъци (включително социални вноски) в държави от ЕС са били 40 % от брутния вътрешен продукт , и са се равнявали на 89 % от общите приходи на държавната хазна.
 • В Европа съотношението данъчни приходи към БВП за 2015 г. е било най-високо във Франция (47,9 % от БВП), Дания (47,6 %) и Белгия (47,5 %). Най-ниските дялова са били в Ирландия (24,4 %), Румъния (28,0 %), България (29,0 %), Литва (29,4 %), Латвия (29,5 %) и Швейцария (28,1 %).
 • Данъчните приходи варират година за година. Основните причини за това са промени в икономическата активност (нива на заетост, продажба на стоки и услуги и т.н.) и в данъчното законодателство (данъчни ставки, данъчна основа, прагове, освобождаване и т.н.). Това има последствия върху бюджета за разходи на правителството.