Skip to main content
TAXEDU

Koutek pro učitele

Co jsou daně?

Klip mladým posluchačům představuje pojmy daň a zdanění za pomoci robota z vesmíru (2QT), který b

Jak vznikly daně?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům uvědomit si přínosy placení daní a představuje příklady

Kdo v dnešní době platí daně?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, kdo má v dnešní době odpovědnost za placení da

Kdo daně vybírá a proč?

Tento klip představuje roli daňových orgánů v jednotlivých členských státech a zmiňuje, jak se da

Mám nějaký užitek z daní? Jaký?

Tento klip vysvětluje mnoho způsobů, jakými daně pomáhají zlepšit život dětí a těch, kteří se o n

Co se stane, když daně nezaplatím?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, jaké jsou nevýhody a důsledky neplacení daní.<

Jaké existují druhy daní?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům poznat hlavní druhy daní platných v Evropské unii.

Platí podniky daně?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, proč musí podniky platit daně a jak to přispív

Co je příjem a jak se daní?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit pojem příjmu a jak se na něj vztahuje zdanění.<

Mohou daně pomoci při ochraně životního prostředí?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, co jsou ekologické daně a jak podporují ochran

Daň z přidané hodnoty – DPH

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, co je daň z přidané hodnoty a jak se platí a v

Co jsou celní poplatky?

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům poznat historii celních poplatků a jejich roli v současn

As a teacher, you can upload resources in the Teachers' Corner by clicking on the below button.
Upload a resource