Skip to main content
TAXEDU

Teachers Corner

Wat is belasting?

In het filmpje worden de begrippen belasting en belastingheffing bij het jonge publiek geïntroduc

Hoe zijn belastingen ontstaan?

Deze activiteit moet leerlingen helpen ontdekken wat het nut is van belasting betalen.

Wie betaalt tegenwoordig belasting?

De activiteit moet leerlingen helpen begrijpen wie er in de huidige tijd belasting betalen en wat

Wie int belastingen en waarom?

Dit filmpje toont de rol van de belastingdienst in elke lidstaat en de manier waarop belastingink

Zijn belastingen nuttig voor mij? Op welke manier?

Dit filmpje laat de vele manieren zien waarop belastingen bijdragen aan het verbeteren van de lev

Wat gebeurt er als je je belasting niet betaalt?

De activiteit moet de leerlingen helpen begrijpen wat de nadelen en de gevolgen zijn van het niet

Welke soorten belastingen bestaan er?

De activiteit moet leerlingen helpen de belangrijkste soorten belastingen in de Europese Unie te

Betalen bedrijven belasting?

De activiteit moet leerlingen helpen begrijpen waarom een bedrijf belastingen moet betalen en hoe

Wat is inkomen en hoe wordt het belast?

De activiteit moet leerlingen helpen te begrijpen wat het begrip inkomen inhoudt en hoe belasting

Kunnen belastingen bijdragen aan de bescherming van het milieu?

De activiteit moet leerlingen helpen begrijpen wat milieubelastingen zijn en hoe deze bijdragen a

Belasting over de toegevoegde waarde: btw

De activiteit moet leerlingen helpen begrijpen wat belasting over de toegevoegde waarde inhoudt e

Wat is een douaneheffing?

De activiteit moet leerlingen kennis bijbrengen over de geschiedenis van de douaneheffing en welk

UPLOADEN