Skip to main content
TAXEDU

Cúinne na Múinteoirí

Cad is ioncam ann agus conas a ghearrtar cáin air?

Féachtar sa ghníomhaíocht seo le cabhrú le foghlaimeoirí tuiscint a fháil ar choincheap an ioncaim a

Cad iad na cineálacha cánach atá ann?

Féachtar sa ghníomhaíocht seo le cabhrú le foghlaimeoirí tuiscint a fháil ar na príomhchineálacha cá

An féidir le cáin cabhrú chun an comhshaol a chosaint?

Féachtar sa ghníomhaíocht seo le cabhrú le foghlaimeoirí tuiscint a fháil ar cad is cánacha comhshao

Cad is dleacht chustam ann?

Féachtar sa ghníomhaíocht seo le heolas a thabhairt d'fhoghlaimeoirí ar stair na ndleachtanna custam

An íocann gnólachtaí cáin?

Féachtar sa ghníomhaíocht seo le tuiscint a thabhairt d'fhoghlaimeoirí ar an bhfáth go gcaithfidh gn

An mbainimse aon tairbhe as cánacha? Conas?

Mínítear sa ghearrthóg seo an iliomad bealaí ina gcabhraíonn cánacha chun saol leanaí agus na daoine

Cé a bhailíonn cánacha agus cén fáth?

Léiríonn an ghearrthóg seo ról na n-údarás cánach i ngach Ballstát agus conas a chaitear ioncam ó ch

Cé a íocann cánacha na laethanta seo?

Féachtar sa ghníomhaíocht seo le cabhrú le foghlaimeoirí tuiscint a fháil ar cé atá freagrach as cán

Cad is cáin ann?

Tugann an ghearrthóg seo buneolas ar cháin agus ar chánachas d'fhoghlaimeoirí óga le cabhair ó róbat

Cáin bhreisluacha - CBL

Féachtar sa ghníomhaíocht seo le cabhrú le foghlaimeoirí tuiscint a fháil ar cad atá i gceist le Cái

Cánacha: cén mhaitheas domsa iad?

Is ábhar foghlama féinriartha ar líne an ceacht. Ceithre phríomhchuid atá ann.

Ná bí buartha! Íocann gach duine dínn cáin

Is ábhar foghlama féinriartha ar líne an ceacht. Ceithre phríomhchuid atá ann.
As a teacher, you can upload resources in the Teachers' Corner by clicking on the below button.
Upload a resource