Skip to main content
TAXEDU

Opettajainhuone

Mitä verot ovat?

Tällä leikkeellä esitellään lapsiyleisölle verojen ja verotuksen käsitettä.

Miten verot syntyivät?

Tunnin tarkoituksena on auttaa oppilaita huomaamaan, mitä hyötyä verojen maksamisesta on.

Kuka nykyään maksaa veroja?

Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, kenen tehtävänä on nykyään maksaa veroja ja m

Kuka kerää veroja ja miksi?

Tässä leikkeessä kuvataan eri jäsenvaltioiden veroviranomaisten tehtävä ja sitä, kuinka verotulot

Onko veroista minulle hyötyä? Millaista?

Tällä leikkeellä kerrotaan, miten veroilla parannetaan lasten ja heistä huolehtivien aikuisten el

Entä jos et maksa veroja?

Tunti auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä haittaa ja seurauksia verojen maksamatta jättämisestä on

Millaisia veroja on olemassa?

Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita hahmottamaan Euroopan unionissa käytössä olevien verojen p

Maksavatko yritykset veroja?

Tehtävän tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, miksi yritysten on maksettava veroja ja mit

Mitä ovat tulot ja miten niitä verotetaan?

Tunnin tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään tulojen käsite ja se, mitä tekemistä tuloill

Voidaanko verojen avulla suojella ympäristöä?

Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä ympäristöverot ovat ja miten niillä tuet

Arvonlisävero (ALV)

Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä arvonlisäverolla tarkoitetaan ja miten s

Mitä ovat tullimaksut?

Tunnin tavoitteena on esitellä oppilaille tullimaksujen historiaa ja kertoa, mikä niiden tehtävä

LATAA VERKKOON