Skip to main content
TAXEDU

Õpetajate nurk

Mis on maksud?

Selles klipis tutvustatakse noortele maksude ja maksustamise põhimõtteid kaugelt maailmaruumist p

Kuidas maksud tekkisid?

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel märgata maksude maksmise kasulikkust ning tutvustada n

Kes maksavad tänapäeval makse?

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista, kes on kohustatud tänapäeval makse maksma ja m

Kes kogub makse ja miks?

Selles klipis tutvustatakse igas liikmesriigis olevate maksuametite tegevust ning maksutulu muutm

Kas mina saan maksudest kasu? Kuidas?

Selles klipis selgitatakse, kuidas maksud aitavad mitut moodi laste ja nende eest hoolitsevate in

Mis juhtub, kui sa ei maksa makse?

Tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista maksude maksmata jätmise puuduseid ja tagajärgi.

Milliseid makse on olemas?

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista Euroopa Liidus kehtivate maksude põhiliike.

Kas ettevõtted maksavad makse?

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista, miks peab ettevõte makse maksma ja kuidas see

Mis on tulu ja kuidas seda maksustatakse?

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista tulu mõistet ja kuidas seda maksustatakse.

Kas maks saab aidata keskkonda kaitsta?

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista keskkonnamaksude olemust ja kuidas need keskkon

Käibemaks (km)

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista käibemaksu tähendust ning kuidas seda ELis maks

Mis on tollimaks?

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel õppida tundma tollimaksu ajalugu ja selle tähtsust tän

LAADI ÜLES