Skip to main content
TAXEDU

O TAXEDU

O TAXEDU

 

O čem je tato webová stránka?

Název tohoto portálu – TAXEDU – je odvozen od slov „Tax“ (daň) a „Education“ (vzdělávání).

TAXEDU je pilotní projekt Evropské unie, jehož cílem je vzdělávat mladé Evropany o daních a o tom, jak daně ovlivňují jejich život.

Portál se zaměřuje na tři věkové skupiny s informacemi šitými na míru:

  • Děti: vysvětlení toho, co to jsou daně a jaké jsou jejich každodenní přínosy pro lidi. Tento oddíl obsahuje několik překvapivých a zábavných skutečností o daních z celé Evropy, aby učení bylo zábavné. Jazyk je jednoduchý a srozumitelný.
  • Dospívající: popis toho, co to jsou daně a jaký mají přínos pro každodenní život. Tento oddíl obsahuje více podrobností než oddíl pro děti, stejně jako i konkrétní příklady, které odpovídají zájmům dospívajících (stahování hudby, nákup na internetu apod.).
  • Mladí dospělí: informace relevantní pro toto konkrétní stadium života, jelikož mladí dospělí představují přechod do dospělosti (musejí platit daně, když začnou studovat na univerzitě, začínají podnikat, pracovat v jiné zemi apod.?).

Informace jsou předávány formou her, e-learningového materiálu a mikrostudijních klipů, aby se evropská mládež mohla učit o daních v jejich různých podobách a souvisejících problémech (daňové podvody, daňové úniky atd.) zábavným a poutavým způsobem.

Koutek pro učitele nabízí zdroje, tipy a triky pro výuku o daních a jejich přínosech ve školách.

 

Proč tato webová stránka?

Cíle webového portálu TAXEDU jsou tyto:

  • přispívat k finančnímu vzdělávání mladých Evropanů;
  • omezit daňové úniky a podvody v Evropě lepší informovaností a vzděláváním v této oblasti;
  • poskytovat Evropanům informace o službách a zařízeních, která jsou možná díky daním (vzdělávání, zdravotní péče atd.).

 

Kdo jsme?

Projekt vedly Evropský parlament a Evropská komise (Generální ředitelství pro daně a celní unii) za účasti vnitrostátních daňových správ. Co je nejdůležitější, během tvorby této stránky proběhla konzultace s mladými Evropany, kteří též poskytovali zpětnou vazbu k jejímu vzdělávacímu obsahu.

Po kliknutí na odkaz Stáhnout se zobrazí: