Skip to main content
TAXEDU

За TAXEDU

За TAXEDU

 

За какво е този уебсайт?

Името на този портал — TAXEDU — представлява съчетание от думите „Tax“ (данък) и „Education“ (образование).

TAXEDU представлява пилотен проект на Европейския съюз. Неговата цел е да даде знания на младите европейски граждани за данъците и за това как те засягат техния живот.

Порталът е насочен към три възрастови групи със специализирана информация:

  • Деца: обяснение какво представляват данъците и какви са ползите за всеки. Разделът включва интересни и забавни факти за данъците в Европа, за да направи ученето забавно. Езикът е лесен и достъпен.
  • Тинейджъри: описание какво представляват данъците и какви са ползите за всекидневния живот. Този раздел включва повече информация от раздела, предназначен за деца, както и конкретни примери, които са близки до интересите на тинейджърите (сваляне на музика, онлайн пазаруване и т.н.).
  • Младежи: информация, свързана с тази конкретна фаза от живота, когато младежите се превръщат във възрастни (трябва ли да плащат данъци, когато започват да учат в университет, стартират свой бизнес, работят в друга държава и т.н.).

Информацията се предава чрез игри, материали за електронно обучение и клипове за микрообучение, за да могат европейските младежи да научат за различните форми на данъците и за въпросите, свързани с тях (данъчни измами, укриване на данъци и т.н.) по забавен и привлекателен начин. Разделът на учителя предлага ресурси, полезни съвети и трикове за преподаване на информация за данъците и за ползите от тях в училище.

Кътът на учителя предлага ресурси, полезни съвети и трикове за преподаване на информация за данъците и за ползите от тях в училище.

Защо този уебсайт?

Целите на уебпортала TAXEDU са:

  • принос за фискалното образование на млади европейски граждани;
  • намаляване на укриването на данъци и на данъчните измами в цяла Европа чрез по-добро информиране и образоване в тази област;
  • осигуряване на информация за Европейските граждани относно услугите и облекченията, които се осигуряват чрез данъци (образование, здравеопазване и т.н.).

Кои сме ние?

Проектът първоначално беше ръководен от Европейския парламент и Европейската комисия (Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“), като участваха и националните данъчни администрации. Най-важното е, че се посъветвахме с млади европейци при изготвянето на сайта, като те предоставяха обратна връзка относно обучителното съдържание в него. Проектът успя да осигури широк набор от образователни материали относно различни помощни теми, създаде мрежа от организатори и проведе успешна комуникационна кампания, създавайки разнообразни информационни материали за улесняване въвеждането на национално ниво. След като проектът стана публично достъпен, поддръжката на сайта, образователните материали и продължаващите комуникационни кампании се поддържат все повече от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ и от националните данъчни администрации чрез назначени лица за контакт.

Как можете да се свържете с нас?

За съдържание и въпроси, свързани с ЕС, за предложения относно сайта, оплаквания или други въпроси, свържете се с Европейската комисия, Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“: support_taxedu@simavi.ro.
За въпроси, свързани с националното съдържание, направете справка с/ъс Списък с контакти на данъчни органи.

 

След като кликнете върху връзките за изтегляне, ще намерите: