Skip to main content
TAXEDU

Om TAXEDU

Om TAXEDU

 

Vad handlar den här webbplatsen om?

Namnet på den här portalen – TAXEDU – kommer från orden ”Tax” (skatt) och ”Education” (utbildning).

TAXEDU är ett pilotprojekt från Europeiska unionen. Dess syfte är att utbilda unga medborgare i EU om skatter och om hur de påverkar deras liv.

Portalen är inriktad på tre åldersgrupper med skräddarsydd information:

  • Barn: en förklaring av vad skatter är och de fördelar de ger alla varje dag. Avsnittet innehåller några överraskande och roliga fakta om skatter från Europa för att göra lärandet roligt. Språket än enkelt och lättillgängligt.
  • Tonåringar: en beskrivning av vad skatter är och de fördelar de för med sig i vardagen. Det här avsnittet innehåller fler detaljer än det för barn, samt konkreta exempel som passar tonåringars intressen (nedladdning av musik, shopping online osv.).
  • Unga vuxna: information som är relevant för just den här fasen i livet, när unga gör övergången till vuxenlivet (måste de betala skatt när de börjar på universitetet, startar företag, arbetar i ett annat land osv.).

Informationen förmedlas genom spel, e-lärandematerial och mikrolärandeklipp, så att europeiska ungdomar kan lära sig om olika typer av skatter och de problem som hör ihop med dem (skattebedrägeri, skatteflykt osv.) på ett roligt och engagerande sätt.

I lärarhörnan finns resurser, tips och tricks för att undervisa om skatt och dess fördelar i skolan.

 

Varför den här webbplatsen?

Syftet med webbportalen TAXEDU är att:

  • bidra till unga européers utbildning om skatter;
  • minska skatteflykt och skattebedrägerier i hela Europa genom bättre information och utbildning inom dessa områden;
  • ge europeiska medborgare information om de tjänster och verksamheter som möjliggörs med hjälp av skatter (utbildning, sjukvård osv.).

 

Vilka är vi?

Projektet leddes inledningsvis av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för skatter och tullar), medan nationella skattemyndigheter deltog. Framför allt rådgjorde man med unga européer medan webbplatsen skapades, och de fick ge feedback på innehållet. Projektet lyckades tillhandahålla ett brett utbud av utbildningsmaterial, skapade ett nätverk av promotorer och genomförde en framgångsrik kommunikationskampanj där informationsmaterial skapades för att öka nationell användning. Sedan projektet offentliggjordes stöds underhållet av webbplatsen, utbildningsmaterialet och de fortlöpande kommunikationskampanjerna i allt högre grad av GD Taxud och av nationella skattemyndigheter genom särskilt utsedda kontaktpersoner.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har EU-relaterade frågor, frågor om innehållet, förslag om webbplatsen, klagomål eller andra frågor kan du kontakta Europeiska kommissionen, GD Taxud: support_taxedu@simavi.ro.
Om du har frågor om det nationella innehållet, se Tax Authorities Contact List.

 

Genom att klicka på Ladda ned länkar kan du finna: