Skip to main content
TAXEDU

Apie TAXEDU

Apie „TAXEDU“

 

Kokia šios interneto svetainės paskirtis?

Svetainės pavadinimas „Taxedu“ sudarytas iš dviejų žodžių: „tax“ (mokesčiai) ir „education“ (švietimas).

TAXEDU – tai Europos Sąjungos projektas, kurio tikslas – šviesti jaunuosius Europos piliečius įvairiais mokesčių klausimais.

Interneto svetainėje pateikiama informacija, pritaikyta trims amžiaus grupėms:

  • Vaikams: paprastai ir suprantamai paaiškinama kas yra mokesčiai ir kokią yra jų nauda šalies gyventojams. Šiame skyriuje pateikiama įdomių, stebinančių su mokesčiais susijusių faktų iš visos Europos, kad mokytis būtų įdomu.
  • Paaugliams: išsamiai paaiškinama kas yra mokesčiai ir kokia jų nauda mums visiems. Be to, pateikiama konkrečių praktinių pavyzdžių apie mokesčius (pvz. susijusių su muzikos, filmų atsisiuntimu, pirkimu internete ir pan.).
  • Jaunimui: pateikiama aktuali, praktinė informacija apie mokesčius, kuri pravers žingiant į suaugusiųjų gyvenimą: kada ir kokius mokesčius reikia mokėti įkūrus savo verslą, dirbant kitoje šalyje ir pan.

Informacija pateikiama naudojant žaidimus, e. mokymosi medžiagą ir trumpus vaizdo siužetus, kad Europos vaikai ir jaunimas apie įvairius mokesčius ir su jais susijusias problemas pvz. šešėlinę ekonomiką, sužinotų jiems įdomiais būdais.
Skiltyje 'Mokytojams' yra pateikiama mokomoji medžiaga, patarimų ir naudingos informacijos, kaip sudominti dėtant apie mokesčius ir jų naudą.

Mokytojo kampelyje siūlomi įvairūs informaciniai ištekliai, patarimai ir gudrybės, kaip geriau mokyti vaikus apie mokesčius ir paaiškinti jų teikiamą naudą.

 

Kodėl būtent ši interneto svetainė?

Svetainės TAXEDU paskirtis:

  • Prisidėti prie jaunųjų europiečių fiskalinio švietimo;
  • Mažinti sukčiavimo mokesčių srityje ir mokesčių vengimo mastą Europoje, geriau apie tai informuojant ir šviečiant gyventojus;
  • informuoti Europos piliečius apie viešąsias paslaugas, infrastruktūrą, kuri finansuojama iš šalyje surinktų mokesčių (švietimas, sveikatos priežiūra ir kt.).

 

Kas mes esame?

Projektui vadovavo Europos Parlamentas ir Europos Komisija (Mokesčių ir muitų generalinis direktoratas), dalyvavo šalių narių mokesčių inspekcijos. O svarbiausia tai, kad, kuriant šią svetainę, buvo aktyviai diskutuojama su Europos jaunimu.

 

Spustelėję atsiuntimo nuorodas rasite: