Skip to main content
TAXEDU

Mervärdesskatt – moms

Mervärdesskatt – moms

Syfte:
Eleverna ska förstå vad mervärdesskatt innebär och hur den betalas och samlas in i EU.
Målsättningar:
Förstå vad som menas med ”mervärde” för en viss produkt eller tjänst.
Identifiera hur det går till när moms tas emot och betalas tills slutmålet – statskassan – nås.
Identifiera EU:s roll i att samla in skatter och hur EU-kassan finansieras.
Material:
Mikroklippet ”Mervärdesskatt – moms”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)

Vokabulär:
skatter, mervärde, statskassa

Tillbaka till resurslistan