Skip to main content
TAXEDU

Porez na dodanu vrijednost – PDV

Porez na dodanu vrijednost – PDV

Svrha:
Učenici bi trebali razumjeti što je porez na dodanu vrijednost, kako se plaća i prikuplja unutar EU-a.
Ciljevi:
Razumjeti opći pojam „dodatne vrijednosti” proizvoda/usluge.
Utvrditi postupak primanja i plaćanja iznosa PDV-a do njegovog krajnjeg odredišta: državnog proračuna.
Utvrditi ulogu EU-a u prikupljanju poreza i način financiranja proračuna EU-a.
Materijali:
Kratki videozapis „Porez na dodanu vrijednost – PDV”
Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD)

Vokabular:
porezi, dodana vrijednost, državni proračun

Povratak na popis resursa