Skip to main content
TAXEDU

Cáin bhreisluacha - CBL

Cáin bhreisluacha - CBL

Aidhm:
Ba chóir go dtuigfeadh foghlaimeoirí cad atá i gceist le Cáin Bhreisluacha agus conas a íoctar agus a bhailítear í san Aontas Eorpach.

Cuspóirí:
Faigh tuiscint ar choincheap ginearálta “Bhreisluach” táirge/seirbhíse.
Sainaithin an próiseas trína mbailítear agus trína n-íoctar CBL go dtí go sroicheann sé a cheann scríbe: Buiséad an Stáit.
Sainaithin ról an Aontais ó thaobh cánacha a bhailiú agus an tslí a maoinítear Buiséad an Aontais.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Micrighearrthóg “Value added tax - VAT” (Cáin bhreisluacha - CBL)
clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
cánacha, breisluach, Buiséad an Stáit.

Return to resources list