Skip to main content
TAXEDU

Arvonlisävero (ALV)

Arvonlisävero (ALV)

Tarkoitus:
Oppilaat ymmärtävät, mitä arvonlisäverolla tarkoitetaan ja miten sitä maksetaan ja kerätään Euroopan unionissa.
Tavoitteet:
Ymmärretään, mitä tuotteen tai palvelun ”lisäarvo” tarkoittaa.
Hahmotetaan, miten arvonlisäveroa peritään ja maksetaan, kunnes vero päätyy osaksi valtion varoja.
Tunnistetaan EU:n rooli verojen perimisessä ja ymmärretään, mistä EU:n rahat tulevat.
Aineistot:
Mikroleike ”Arvonlisävero (ALV)”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)

Sanasto:
verot, lisäarvo, valtion varat

Palaa resurssiluetteloon