Skip to main content
TAXEDU

Pievienotās vērtības nodoklis - PVN

Pievienotās vērtības nodoklis - PVN

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu izprast, kas ir pievienotās vērtības nodoklis un kā to maksā un iekasē ES.
Mērķi:
Saprast vispārīgo ražojuma/pakalpojuma „pievienotās vērtības” jēdzienu.
Apzināt PVN saņemšanas un nomaksas procesu līdz brīdim, kad ir sasniegts gala mērķis: valsts budžets.
Apzināt ES lomu nodokļu iekasēšanā un to, kā notiek ES budžeta finansēšana.
Materiāli:
Mikroklips „Pievienotās vērtības nodoklis - PVN”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
nodokļi, pievienotā vērtība, valsts budžets

Atgriezties resursu sarakstā