Skip to main content
TAXEDU

Podatek od wartości dodanej - VAT

Podatek od wartości dodanej - VAT

Cel:
Uczniowie powinni rozumieć, czym jest podatek od wartości dodanej oraz jak jest płacony i pobierany w UE.
Zadania:
Rozumieć ogólne pojęcie „wartości dodanej” produktu/usługi.
Rozpoznawać proces otrzymywania i płacenia VAT, aż do ostatecznego adresata: budżetu państwa.
Rozpoznawać rolę UE w pobieraniu podatków i poznać sposób finansowania budżetu UE.
Materiały:
Materiał wideo: „Podatek od wartości dodanej - VAT”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)

Słownictwo:
podatki, wartość dodana, budżet państwa

Wróć do listy Materiały