Skip to main content
TAXEDU

Taxxa fuq il-Valur Miżjud - VAT

Taxxa fuq il-Valur Miżjud - VAT

Skop:
L-istudenti għandhom jifhmu x'tirrappreżenta t-Taxxa Fuq il-Valur Miżjud u kif din titħallas u tinġabar fl-UE.

Objettivi:
Nifhmu l-kunċett ġenerali ta' "Valur Miżjud" ta' prodott/servizz.
Identifika l-proċess tar-riċeviment u tal-ħlas tal-VAT, sakemm tasal fid-destinazzjoni finali: il-Baġit Statali.
Identifika r-rwol tal-UE fil-ġbir tat-taxxi u kif huwa ffinanzjat il-Baġit tal-UE.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “Taxxa fuq il-Valur Miżjud - VAT”
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:
taxxi, valur miżjud, Baġit Statali.

Return to resources list