Skip to main content
TAXEDU

Данък върху добавената стойност — ДДС

Данък върху добавената стойност — ДДС

Основна цел:
Учениците трябва да разберат какво представлява данъкът върху добавената стойност, как се плаща и събира в ЕС.
Цели:
Да се разбере общото понятие за „добавена стойност“ на даден продукт/услуга.
Да се определи процесът на получаване и плащане на ДДС, докато достигне крайното си местоназначение: държавния бюджет.
Да се определи ролята на ЕС в събирането на данъци и как се финансира бюджетът на ЕС.
Материали:
Микроклип „Данък върху добавената стойност — ДДС“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
данъци, добавена стойност, държавен бюджет.

Върнете се към списъка с ресурси