Skip to main content
TAXEDU

Pridėtinės vertės mokestis – PVM

Pridėtinės vertės mokestis – PVM

Tikslas
Mokiniai turėtų suprasti, kas yra pridėtinės vertės mokestis ir kaip jis mokamas ir surenkamas ES.
Uždaviniai
Suprasti bendrą prekės / paslaugos „pridėtinės vertės“ sąvoką.
Nustatyti PVM gavimo ir mokėjimo procesą iki jis pasiekia galutinį tikslą – valstybės biudžetą.
Nustatyti ES vaidmenį renkant mokesčius ir kaip finansuojamas ES biudžetas.
Medžiaga
Mikroklipas „Pridėtinės vertės mokestis – PVM“
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius)

Žodynas
Mokesčiai, pridėtinė vertė, valstybės biudžetas
 

Grįžti į mokomosios medžiagos sąrašą