Skip to main content
TAXEDU

Taxa pe valoarea adăugată - TVA

Taxa pe valoarea adăugată - TVA

Scop:
Elevii ar trebui să înțeleagă ce înseamnă taxa pe valoarea adăugată și cum este ea plătită și colectată în UE.


Obiective:
Să înțelegem conceptul general de „valoare adăugată” a produsului/serviciului.
Să identificăm procesul de primire și plată a TVA-ului, până când această taxă ajunge la destinația finală: bugetul de stat.
Să identificăm UE în colectarea taxelor și impozitelor și a modului de finanțare a bugetului UE.

 

Conținutul acestui curs de formare:
  - este de natură generală și nu vizează abordarea circumstanțelor specifice ale unei anumite persoane sau entități;
  - nu oferă consultanță profesională sau juridică;
  - este valabil de la data publicării. Cotele actualizate ale TVA pot fi consultate pe site-ul EUROPA.
Numai legislația Uniunii Europene publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.


Materiale:
Microclipul „Taxa pe valoarea adăugată - TVA”
Tablă interactivă (sau doar proiector LCD)

Vocabular:
taxe și impozite, valoare adăugată, buget de stat.
 

Înapoi la lista de resurse