Skip to main content
TAXEDU

Meromsætningsafgift - moms

Meromsætningsafgift - moms

Formål:
Eleverne skal forstå, hvad merværdiafgift står for, og hvordan den betales og opkræves i EU.
Mål:
Forstå det generelle begreb "merværdi" af et produkt/serviceydelse.
Identificere processen med at opkræve og betale moms, indtil den når sit endelige bestemmelsessted: statsbudgettet.
Identificere EU’s rolle i opkrævning af skatter, og hvordan EU's budget finansieres.
Materialer:
Mikroklip "Meromsætningsafgift - moms"
Interaktivt whiteboard (eller blot en LCD-projektor)

Gloseliste:
skatter, merværdi, statsbudget.
 

Gå tilbage til materialeliste