Skip to main content
TAXEDU

Katere davke poznamo?

Katere davke poznamo?

Namen:
Učenci poznajo glavne vrste davkov v Evropski uniji.
Cilji:
Ugotoviti in poznati glavne vrste davkov v državah članicah.
Razumeti razliko med posrednimi in neposrednimi davki.
Pojasniti potrebo po obdavčenju dejavnosti posameznikov in podjetij.
Prepoznati, v katere skupine sodijo predstavljeni primeri.

Gradivo:
Mikroposnetek „Katere davke poznamo?“
Interaktivna tabla (ali samo LCD-projektor)
Besedišče:
davki, posredni in neposredni davki, davek od dohodkov pravnih oseb 
 

Nazaj na seznam virov