Skip to main content
TAXEDU

Welke soorten belastingen bestaan er?

Welke soorten belastingen bestaan er?

Doel:
Leerlingen moeten de belangrijkste soorten belastingen in de Europese Unie begrijpen.
Doelstellingen:
Identificeren en begrijpen van de belangrijkste soorten belastingen die in de lidstaten worden geheven.
Begrijpen van de verschillen tussen directe en indirecte belastingen.
Uitleggen waarom het nodig is de activiteiten van personen en bedrijven te belasten.
Vaststellen in welke categorie elk van de gegeven voorbeelden het beste past.

Materiaal:
Microfilm „Welke soorten belastingen bestaan er?”
Interactief whiteboard (of alleen een lcd-projector)
Woordenschat:
belastingen, directe en indirecte belastingen, vennootschapsbelastingen, accijns, btw 

Terug naar bronnenlijst