Skip to main content
TAXEDU

Aké druhy daní existujú?

Aké druhy daní existujú?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť hlavné typy daní, ktoré platia v Európskej únii.
Ciele:
Identifikovať a pochopiť hlavné typy daní, ktoré platia v členských štátoch
Pochopiť rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami.
Vysvetliť potrebu zdanenia činností jednotlivcov a firiem.
Identifikovať, do ktorej kategórie najlepšie zapadá každý z predstavených príkladov.

Materiály:
Mikroklip „Aké druhy daní existujú?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)
Slovná zásoba:
dane, priame a nepriame dane, dane z príjmu právnických osôb, DPH 

Späť na zoznam materiálov