Skip to main content
TAXEDU

Cad iad na cineálacha cánach atá ann?

Cad iad na cineálacha cánach atá ann?

Aidhm:
Ba chóir go dtuigfeadh foghlaimeoirí na príomhchineálacha cánach atá i bhfeidhm san Aontas Eorpach.

Cuspóirí:
Sainaithin na príomhchineálacha cánach atá i bhfeidhm i mBallstáit agus faigh tuiscint orthu.
Tuig an difríocht idir cánacha díreacha agus indíreacha.
Mínigh an gá atá le cáin a ghearradh ar ghníomhaíochtaí daoine aonair agus cuideachtaí.
Sainaithin cén chatagóir is oiriúnaí do gach ceann de na samplaí léirithe.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo: 
  - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil nó comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Micrighearrthóg “What kinds of taxes are there?” (Cad iad na cineálacha cánach atá ann?)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
cánacha, cánacha díreacha agus indíreacha, cánacha corparáide, dleacht mháil, CBL

Return to resources list