Skip to main content
TAXEDU

X'tip ta' taxxi jeżistu?

X'tip ta' taxxi jeżistu?

Skop:
L-istudenti għandhom jifhmu t-tipi ewlenin ta' taxxi fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea.

Objettivi:
Identifika u ifhem it-tipi ta' taxxi ewlenin fis-seħħ fl-Istati Membri.
Ifhem id-differenzi bejn it-taxxi diretti u indiretti.
Spjega l-ħtieġa ta' tassazzjoni tal-attivitajiet tal-individwi u tal-kumpaniji.
Identifika f'liema kategorija kull wieħed mill-eżempji ppreżentati joqgħod bl-aħjar mod.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:
Mikrofilmat “X'tip ta' taxxi jeżistu?”
Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:
taxxi, taxxi diretti u indiretti, taxxi korporattivi, dazju tas-sisa, VAT

Return to resources list