Skip to main content
TAXEDU

Kādi nodokļu veidi pastāv?

Kādi nodokļu veidi pastāv?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu izprast galvenos Eiropas Savienībā spēkā esošo nodokļu veidus.
Mērķi:
Apzināt un izprast galvenos Eiropas Savienībā spēkā esošo nodokļu veidus.
Saprast atšķirības starp tiešajiem un netiešajiem nodokļiem.
Skaidrot nepieciešamību aplikt ar nodokļiem fizisku personu un uzņēmumu darbību.
Noteikt, kurā kategorijā katrs no sniegtajiem piemēriem iederas vislabāk.

Materiāli:
Mikroklips „Kādi nodokļu veidi pastāv?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)
Vārdu krājums:
nodokļi, tiešie un netieši nodokļi, uzņēmuma nodokļi, akcīzes nodoklis, PVN 

Atgriezties resursu sarakstā