Skip to main content
TAXEDU

Milliseid makse on olemas?

Milliseid makse on olemas?

Eesmärk
Õpilased peaksid mõistma Euroopa Liidus kehtivate maksude põhiliike.
Sisu
Teada ja mõista liikmesriikides kehtivate maksude põhiliike.
Mõista, mis vahe on otsestel ja kaudsetel maksudel.
Selgitada üksikisikute ja ettevõtete tegevuse maksustamise vajadust.
Määrata, mis liiki iga esitatud näide kõige paremini sobib.

Materjalid
Mikroklipp „Milliseid makse on olemas?”
Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor)
Sõnavara
Maksud, otsesed ja kaudsed maksud, ettevõtete maksud, aktsiisimaks, käibemaks 

Tagasi ressursside loendisse