Skip to main content
TAXEDU

Millaisia veroja on olemassa?

Millaisia veroja on olemassa?

Tarkoitus:
Oppilaat hahmottavat Euroopan unionissa käytössä olevien verojen päätyypit.
Tavoitteet:
Tunnistetaan ja hahmotetaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa käytössä olevien verojen päätyypit.
Ymmärretään, mitä eroa on välittömillä ja välillisillä veroilla.
Selvitetään, miksi yksityishenkilöiden ja yritysten toimintaa on tarpeen verottaa.
Tunnistetaan, mihin luokkaan esitetyt esimerkit kuuluvat.

Aineistot:
Mikroleike ”Millaisia veroja on olemassa?”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)
Sanasto:
verot, välittömät ja välilliset verot, yritysverot, valmistevero, ALV

Palaa resurssiluetteloon