Skip to main content
TAXEDU

Vad finns det för olika typer av skatt?

Vad finns det för olika typer av skatt?

Syfte:
Eleverna ska förstå de vanligaste typerna av skatt som betalas i EU.
Målsättningar:
Identifiera och förstå de vanligaste typerna av skatt i medlemsstaterna.
Förstår skillnaderna mellan direkta och indirekta skatter.
Förklara varför privatpersoners och företags aktiviteter behöver beskattas.
Identifiera vilken kategori som vart och ett av exemplen passar bäst i.

Material:
Mikroklippet ”Vad finns det för olika typer av skatt?”
Interaktiv whiteboard (eller bara en LCD-projektor)
Vokabulär:
skatter, direkta och indirekta skatter, bolagsskatter, punktskatt, moms 

Tillbaka till resurslistan