Skip to main content
TAXEDU

Kto pobiera podatki i dlaczego?

Kto pobiera podatki i dlaczego?

Cel:
Uczniowie powinni zrozumieć rolę, jaką pełnią organy podatkowe w poszczególnych państwach członkowskich i sposób, w jaki dochody podatkowe są przekształcane na ważne inwestycje i usługi publiczne na szczeblu lokalnym i krajowym, zapewniając każdemu lepszą jakość życia.


Zadania:
To niezależny materiał szkoleniowy online w formie lekcji. Ma następującą strukturę:

  • Prezentacja ogólnego systemu podatkowego
  • Podatki lokalne i lokalny budżet: przykłady ogólnego wykorzystania środków z podatków lokalnych
  • Budżet krajowy: rola i rodzaje inwestycji wspomaganych z budżetu krajowego
  • Podsumowanie

Nauczyciel może potraktować lekcję jako całość lub wykorzystywać poszczególne jej części odpowiednio do swoich potrzeb. Czas przeprowadzenia całej lekcji i proponowanych uzupełniających ćwiczeń szacowany jest na 30 minut.

 

Treść tego kursu szkoleniowego:
  - ma wyłącznie charakter ogólny i nie miała być dostosowana do konkretnych okoliczności jakiejkolwiek osoby czy podmiotu;
  - nie stanowi profesjonalnej ani prawnej porady;
  - jest ważna od dnia opublikowania. Zaktualizowane stawki VAT można znaleźć w portalu EUROPA.
Jedynie akty prawne Unii Europejskiej publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej są uważane za autentyczne.


Materiały:
Materiał wideo: „Kto pobiera podatki i dlaczego?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)


Słownictwo:
podatki, system podatkowy, podatki lokalne, budżet lokalny, budżet krajowy, usługi publiczne, inwestycje 

Wróć do listy Materiały