Skip to main content
TAXEDU

Kdo daně vybírá a proč?

Kdo daně vybírá a proč?

Účel:
Studenti by měli pochopit roli daňových orgánů v jednotlivých členských státech a také to, jak se daňové příjmy mění v nedocenitelné investice a veřejné služby na místní úrovni i na úrovni státu, čímž zajišťují lepší kvalitu našeho každodenního života.


Cíle:
Toto je samostatný on-line výukový materiál. Je strukturován následovně:

  • Představení všeobecného daňového systému
  • Místní daně a místní rozpočet: příklady a všeobecné použití místních daňových finančních prostředků
  • Státní rozpočet: role a druhy investic financovaných ze státního rozpočtu
  • Závěr

Vyučující mohou podle potřeby tuto lekci použít celou, nebo vybrat jen její konkrétní části. Průměrná doba trvání celé lekce a navržených doplňkových aktivit se odhaduje na 30 minut.

 

Obsah tohoto kurzu:
  - má pouze obecnou povahu a není určen k řešení konkrétních případů jednotlivce nebo subjektu;
  - neposkytuje odborné nebo právní poradenství;
  - je platný ke dni jeho zveřejnění. Aktualizované sazby DPH naleznete na webových stránkách EUROPA.
Za platné právní předpisy Evropské unie se považují pouze takové, které jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.


Materiály:
Mikroklip „Kdo daně vybírá a proč?“
Interaktivní tabule (nebo pouze LCD projektor)


Slovníček:
daně, daňový systém, místní daně, místní rozpočet, státní rozpočet, veřejné služby, investice

Návrat na seznam zdrojů