Skip to main content
TAXEDU

Min jiġbor it-taxxi u Għalfejn?

Min jiġbor it-taxxi u Għalfejn?

Skop:

L-istudenti għandhom jifhmu r-rwol tal-awtoritajiet tat-taxxi f'kull Stat Membru u kif id-dħul mit-taxxa jiġi kkonvertit f'investimenti imprezzabbli u servizzi pubbliċi fil-livell lokali u nazzjonali, li jiżgura kwalità tal-ħajja aħjar għal kulħadd.

Objettivi:

Din hija lezzjoni tat-tagħlim online awtonoma. Huwa strutturat kif ġej:

Preżentazzjoni tas-sistema tat-tassazzjoni ġenerali
It-taxxi lokali u l-baġit lokali: eżempji u użu ġenerali ta' fondi tat-taxxa lokali
Il-baġit nazzjonali: ir-rwol u t-tipi ta' investimenti appoġġati mill-baġit nazzjonali
Konklużjoni
L-għalliema jistgħu jużaw din il-lezzjoni sħiħa jew jagħżlu partijiet speċifiċi, skont kif jaraw li jkun xieraq. Il-ħin stmat għall-attendenza tal-lezzjoni kollha u l-attivitajiet komplementari proposti huwa ta' 30 minuta.

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ: 
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

Materjali:

Mikrofilmat “Min jiġbor it-Taxxi u Għalfejn?”

Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

Vokabolarju:

taxxi, sistema tat-tassazzjoni, taxxi lokali, baġit lokali, baġit nazzjonali, servizzi pubbliċi, investimenti

Return to resources list