Skip to main content
TAXEDU

Ki gyűjti össze az adókat és miért?

Ki gyűjti össze az adókat és miért?

Cél:
A diákok értsék meg az adóhatóságok szerepét az összes tagállamban, és hogy az adóbevételt hogyan alakítják át olyan értékes, helyi és nemzeti szintű beruházásokká és közszolgáltatásokká, amelyek jobbá teszik mindenki életét.


A cél elérési módja:
Ez egy autonóm, online lecke. A felépítése a következő:

  • az általános adózási rendszer bemutatása;
  • a helyi adók és a helyi költségvetés: példák a helyi adóalapokra, és ezek általános használata;
  • a nemzeti költségvetés: a nemzeti költségvetés szerepe és az általa támogatott beruházások típusai;
  • összegzés.

A tanárok ezt a leckét a maga teljes egészében is felhasználhatják, vagy csak részleteiben, ahogy azt megfelelőbbnek tartják. A teljes lecke és a javasolt kiegészítő tevékenységek elvégzésének becsült ideje 30 perc.

 

Az alábbi tananyag tartalma: 
  - csak általános jellegű, és nem szándékozik foglalkozni egy adott személy vagy szervezet sajátos körülményeivel;
  - nem nyújt szakmai vagy jogi tanácsadást;
  - a közzététel napján érvényes. A frissített ÁFA kulcsok az EUROPA weboldalról kérdezhetők le.
Csak az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett uniós jogszabályok hitelesek.


Szükséges anyagok:
„Ki gyűjti össze az adókat és miért?” mikroklip
Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő)


Szókészlet:
adók, adózási rendszer, helyi adók, helyi költségvetés, nemzeti költségvetés, közszolgáltatások, beruházások

Vissza a források listához