Skip to main content
TAXEDU

Kas iekasē nodokļus un kāpēc?

Kas iekasē nodokļus un kāpēc?

Nolūks:
Skolēniem būtu jāizprot nodokļu iestāžu loma katrā dalībvalstī un tas, kā nodokļu ienākumi tiek pārvērsti nenovērtējamā ieguldījumā un sabiedriskajos pakalpojumos pašvaldību un valsts līmenī, nodrošinot ikvienam augstāku dzīves līmeni.


Mērķi:
Šī ir patstāvīgi veicama nodarbība tiešsaistē. Tai ir šāda struktūra:

  • Vispārējās nodokļu sistēmas skaidrojums
  • Vietējie nodokļi un pašvaldību budžets: piemēri un vietējo nodokļu ieņēmumu vispārīga izmantošana
  • Valsts budžets: valsts budžeta ieguldījumu loma un veidi
  • Noslēgums

Pedagogi var izmantot šo nodarbību visā tās garumā vai pēc saviem ieskatiem izvēlēties noteiktas tās daļas. Nodarbībai un piedāvāto papildu aktivitāšu izpildei paredzētais laiks ir 30 minūtes.

 

Šī mācību kursa saturs:
  - ir vispārēja rakstura un nav paredzēts konkrētas personas vai uzņēmuma/iestādes īpašo gadījumu risināšanai;
  - nesniedz profesionālu vai juridisku konsultāciju;
  - ir spēkā no tā publicēšanas dienas; aktualizētās PVN likmes var skatīt vietnē EUROPA.
Par autentiskiem tiek uzskatīti tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie Eiropas Savienības tiesību akti.


Materiāli:
Mikroklips „Kas iekasē nodokļus un kāpēc?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)


Vārdu krājums:
nodokļi, nodokļu sistēma, vietējie nodokļi, valsts budžets, sabiedriskie pakalpojumi, investīcijas 

Atgriezties resursu sarakstā